Berichten geschreven door Hanna Riezebos

 1. mantelzorg2.jpeg
  Ben binnen.jpg CU-Apeldoorn_039_0C0A0377.jpg
  Door Ben Bloem, Hanna Riezebos op 25 januari 2022

  De mantelzorgwaardering moet terug naar 100 euro, handje contantje

  De mantelzorgwaardering, of het mantelzorgcompliment is een belangrijke blijk van waardering vanuit de gemeente voor het onbetaalbare werk dat mantelzorgers uit liefde voor hun naaste doen. De vorm en waarde hiervan verschilt per gemeente, maar de waardering die in Apeldoorn ooit bestond uit een bedrag in geld ad. €100, is de afgelopen jaren in fases uitgekleed tot een bedrag van slechts €50, dat middels een Stadspas enkel te besteden is in een select aantal deelnemende winkels.

  Lees meer over "De mantelzorgwaardering moet terug naar 100 euro, handje contantje"
 2. FotoblogHanna.jpeg
  CU-Apeldoorn_039_0C0A0377.jpg
  Door Hanna Riezebos op 3 november 2021

  Parkeren bij spoedhulp

  Drie jaar geleden vroegen wij samen met de SGP, Gemeentebelangen en de PvdA, in de raad aandacht voor huisartsen en verloskundigen die soms met spoed moeten parkeren. In dit soort situaties is het gewoon handig als je niet hoeft te zoeken naar een meter, een kaartje kopen en weer terug naar je auto te rennen. De afgesproken aanrijtijden voor huisartsen bij spoed (15 minuten) worden op deze manier gevuld met onnodige minuten vol stress. Kon de wethouder niet kijken naar een vriendelijk tarief voor een vergunning voor deze beroepsgroep? Het zakelijke tarief in onze stad is hoog. Wethouder Willems beloofde ons hier bij het opstellen van de Parkeervisie rekening mee te houden.

  Lees meer over "Parkeren bij spoedhulp"
 3. achteraanzicht-backpack-daglicht-207697 (2).jpg
  CU-Apeldoorn_039_0C0A0377.jpg
  Door Hanna Riezebos op 29 september 2021

  Stoppen met drangzorg in gezinnen

  Deze zomer vroegen wij naar de praktijk van drangzorg in Apeldoorn. Drangzorg of preventieve jeugdbescherming is een kortdurende interventie en een intensief begeleidingstraject zonder dat sprake is van een uitspraak van de kinderrechter. Gecertificeerde instellingen hebben drang bedacht om OTS (onder toezicht stelling) te voorkomen. Vooral bij escalaties van vechtscheidingen wordt drang ingezet.

  De Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming en de Raad Volksgezondheid en Samenleving hebben in november 2019 forse kritiek geuit op deze trajecten. 

  Lees meer over "Stoppen met drangzorg in gezinnen"

  Labels:

 4. image0.jpeg
  CU-Apeldoorn_039_0C0A0377.jpg
  Door Hanna Riezebos op 1 juli 2021
 5. hoenderloo opinie.jpeg
  CU-Apeldoorn_039_0C0A0377.jpg
  Door Hanna Riezebos op 18 mei 2020

  Een deadline in Hoenderloo: goed voor de kinderen of goed voor Pluryn?

  Voor 1 augustus moeten de kinderen vanuit De Hoenderloo Groep herplaatst zijn. 'Dat is beter voor hen, het geeft duidelijkheid en zo kunnen ze na de zomervakantie in een nieuwe klas instromen.'

  Dat antwoord krijgen ouders te horen van tientallen kinderen die naar een nieuwe plek moeten verhuizen.

  Is dit het hele antwoord? Wat, als dit voor een individueel kind níet het beste moment is, en de nieuwe plek nog níet passend genoeg gemaakt is om naar toe te gaan? Wat geeft dan straks de doorslag?

  Dit is niet het kortste stuk dat ik geschreven heb. Maar Pluryn heeft het ons dit jaar ook niet makkelijk gemaakt: de mist is dik. Er moeten snel antwoorden komen, want wij hebben als gemeente Apeldoorn beloofd dat de instelling open blijft zolang als dat nodig is. We weten zonder antwoorden niet, of we ons aan deze belofte kunnen houden. 

  Lees meer over "Een deadline in Hoenderloo: goed voor de kinderen of goed voor Pluryn?"
 6. jeugdzorg.jpg
  CU-Apeldoorn_039_0C0A0377.jpg
  Door Hanna Riezebos op 8 april 2020

  Wanbestuur Pluryn baart Apeldoorn steeds meer zorgen

  Deze week spant het er om: de jeugdigen die in De Hoenderloo Groep wonen en nog geen vervangende plek hebben, krijgen post van Pluryn. In een brief zal hun een zorgaanbod worden gedaan. Apeldoorn heeft het altijd belangrijk gevonden dat Pluryn een nieuwe plek zocht samen met de jeugdigen, om ze zo ook zelf invloed te geven op hun (toch al zo anders dan normale) leven. Daarom werd dat vastgelegd in de afspraken met Pluryn. Het lijkt er totnutoe echter steeds op, dat Pluryn alléén beslist. 

  Lees meer over "Wanbestuur Pluryn baart Apeldoorn steeds meer zorgen"
 7. helpende hand.jpeg
  CU-Apeldoorn_039_0C0A0377.jpg
  Door Hanna Riezebos op 28 januari 2020

  Welzijnswerk op de schop

  Zelf je boodschappen doen, je post openmaken en bijhouden: voor de meesten van ons is dat vanzelfsprekend. Als dit door een beperking of bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte niet meer lukt, helpt de gemeente Apeldoorn met een ‘maatwerkvoorziening.’ Individueel maatwerk bestaat er ook voor kinderen en jongeren die zonder hulp in grote problemen zouden komen, denk aan individuele begeleiding van een kind dat gepest wordt op school, of een jongere die ontspoort door een hechtingsstoornis. Één op één naast iemand staan is nodig als hulp in een groep de benodigde hulp in de weg staat.

  Lees meer over "Welzijnswerk op de schop"
 8. jeugdzorg.jpg
  CU-Apeldoorn_039_0C0A0377.jpg
  Door Hanna Riezebos op 18 november 2019

  Verrassingen

  Ineens was daar tijdens de begrotingsbehandeling het VVD amendement ‘Meer kostenbewustzijn in de jeugdzorg’. Verwijzers én ouders in de jeugdhulp moeten weten wat de hulp kost. Door dit als een amendement vorm te geven poneert de VVD dit inzicht nadrukkelijk als een aanvulling op de beheersmaatregelen voor het bestrijden van de kosten van de jeugdzorg. Ergo: door op de hoogte te zijn van de kosten van jeugdhulp, zullen verwijzers en ouders vaker kiezen voor goedkopere zorg. 

  Lees meer over "Verrassingen"
 9. Foto kinderopvang.jpeg
  CU-Apeldoorn_039_0C0A0377.jpg
  Door Hanna Riezebos op 3 september 2019

  Ongelijkheid voor Apeldoornse peuters blijft bestaan

  De scholen zijn weer begonnen! Ook veel peuters gaan weer naar hun gezellige en leerzame speelomgeving: de peuteropvang. De opvang van deze kleintjes moet aan meer eisen voldoen dan vroeger. Dat is duurder. Daarom hebben ouders voor deze opvang recht gekregen op kinderopvangtoeslag. Het recht op die tegemoetkoming is echter alleen voor peuters van ouders die allebei werken. 

  Lees meer over "Ongelijkheid voor Apeldoornse peuters blijft bestaan"
 10. bijeenkomst jeugdzorg 1.jpg
  Ben binnen.jpg CU-Apeldoorn_039_0C0A0377.jpg
  Door Ben Bloem, Hanna Riezebos op 17 mei 2019

  Bijeenkomst jeugdzorg: terugblikken en vooruitkijken

  Het is alweer ruim een week geleden. We gingen als gemeenteraad om tafel met aanbieders, grote en kleine, met ouders, met zorgprofessionals en met jongeren zelf. Over de problemen in de jeugdzorg. De financiële tekorten, maar ook de kansen die er liggen.

  Lees meer over "Bijeenkomst jeugdzorg: terugblikken en vooruitkijken"