Fractie

Gemeenteraadsfractie 2014-2018

Onze fractie telt 5 raadsleden en 2 fractievertegenwoordigers. Hierboven ziet u van links naar rechts:

Jarin van der Zande (fractievertegenwoordiger en voorzitter ChristenUnie Jongeren), Pieter van Helden (fractievertegenwoordiger), Ben Bloem (raadslid en kandidaat lijsttrekker), Hanna Riezebos (raadslid), Janneke Slingerland (fractieassistent), Roelof Veen (raadslid en fractievoorzitter), Jeannet Huizing (raadslid) en Erik Jan Aalbers (raadslid).