Fractie

Gemeenteraadsfractie 2014-2018

Onze fractie telt 5 raadsleden en 2 fractievertegenwoordigers. Hierboven ziet u van links naar rechts:

Ben Bloem (raadslid en kandidaat lijsttrekker), Jeannet Huizing (raadslid), Pieter van Helden (fractievertegenwoordiger), Roelof Veen (raadslid en fractievoorzitter), Hanna Riezebos (raadslid), Janneke Slingerland (fractieassistent), Erik Jan Aalbers (raadslid) en Jarin van der Zande (fractievertegenwoordiger en voorzitter ChristenUnie Jongeren).