Fractie

Gemeenteraadsfractie 2014-2018

Onze fractie telt 5 raadsleden en 1 fractievertegenwoordiger. Hierboven ziet u van links naar rechts:

Jarin van der Zande (raadslid en voorzitter ChristenUnie Jongeren), Pieter van Helden (fractievertegenwoordiger), Ben Bloem (wethouder en lijsttrekker), Hanna Riezebos (raadslid), Janneke Slingerland (fractieassistent), Roelof Veen (raadslid en fractievoorzitter), Jeannet Huizing (raadslid) en Erik Jan Aalbers (raadslid). 

Per januari 2018 is Janneke Slingerland door Jan Werkman opgevolgd als fractieassistent.