Fractie

Fractie

 • Jarin van der Zande (fractievoorzitter)

  Algemene Zaken, Burgerparticipatie, Openbare Orde en Veiligheid, Evenementen, Werk en Inkomen, Armoedebeleid, Economie, Lobby. Lid Auditcomité. 

  Deelgebieden: Noordwest, Uddel, Hoog Soeren

  Mail Jarin

 • Ben Bloem (raadslid)

  Integratie, Volksgezondheid, WMO.  

  Deelgebieden: Binnenstad.

  Mail Ben

 • Willeke de Jager (raadslid)

  Wonen, Grondbeleid, Energietransitie, Landbouw, Ruimtelijke Ordening. 

  Deelgebieden: De Maten, Klarenbeek, Wenum, Beemte

  Mail Willeke

 • Peter Kranenburg (fractievertegenwoordiger)

  Welzijn, Sport, Innovatieve Economie, Afvalbeleid, Dierenwelzijn, Cultuur. 

  Deelgebieden: Orden, Ugchelen, Radio Kootwijk. 

  Mail Peter

 • Erik Jan Aalbers (fractievertegenwoordiger)

  Jeugdzorg, Onderwijs, Leerlingenvervoer, Toerisme, Verbonden partijen, Verkeer, Openbare ruimte. Lid Rekenkamercommissie. 

  Deelgebieden: Anklaar, Zuidbroek. 

  Mail Erik Jan

 • Jan Werkman (fractievertegenwoordiger)

  Ruimtelijke Ordening, Revitalisering wijken, Duurzaamheid, Wonen, Verkeer. 

  Deelgebieden: Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, Loenen, Hoenderloo. 

  Mail Jan

 • Bertus van de Kamp (fractievolger)

  Werk en Inkomen, Financiën, Economie, Innovatie. 

  Deelgebieden: Kerschoten, Stadhoudersmolen, Woudhuis, Osseveld. 

 • Bert van Veen (fractievolger)

  Volksgezondheid, Welzijn, Werk en Inkomen, Wonen. 

  Deelgebieden: Zuid. 

 • Arjan Westerveld

  Fractieassistent