Reactie ChristenUnie op persverklaring Joods Apeldoorn en Vredesweek

shalomdonderdag 09 februari 2017 13:09 In Apeldoorn is de afgelopen maanden een conflict ontstaan tussen enerzijds vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en anderzijds organisatoren van de Vredesweek. Aanleiding zijn uitspraken die tijdens de Vredesweek in september 2016 zijn gedaan tijdens een lezing in de Lutherse kerk. Wethouders Blokhuis (CU) en Kruithof (PvdA) hebben namens de gemeente bemiddeld bij het oplossen van deze ruzie. De partijen kwamen vanochtend met een gezamenlijk persbericht. lees verder

Oorkonde voor Coda-Vrijwilliger van Waarde

IMG_7465donderdag 02 februari 2017 15:44 Onze fractie heeft mevrouw Nieuwenhuis in het zonnetje gezet als 'Vrijwilliger van Waarde'. Op die manier willen we aandacht vragen voor de onmisbare inzet van allerlei vrijwilligers. Mevrouw is al ruim 30 jaar actief als vrijwilliger voor de 'Boeken aan huis service' van de Coda-Bibliotheek. lees verder

Een adres voor zwerfjongeren

buitenspeldonderdag 26 januari 2017 22:31 Het blijkt erg lastig voor zwerfjongeren om uit de vicieuze cirkel te komen. Zonder postadres krijg je geen uitkering en zonder uitkering geen woonruimte. lees verder

Extra aandacht voor leesbevordering jeugd

Boekenmaandag 26 december 2016 18:07 Het is gelukt: door de voltallige raad is ons amendement bij de Cultuurnota aangenomen. Wat in oktober bij de MPB niet lukte, lukt nu wel! Kinderen meer aan het lezen krijgen is nu een doel voor CODA voor de komende jaren. lees verder