Berichten geschreven door ChristenUnie Nieuws - pagina 2

 1. Gemeentehuis Apeldoorn.jpg
  CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
  Door ChristenUnie Nieuws op 18 juni 2021

  Reactie ChristenUnie Apeldoorn op ontwikkelingen Apeldoornse raad

  In de afgelopen weken zijn diverse berichten in de media verschenen over een interne ruzie binnen de Apeldoornse D66 fractie. Onze fractie is daarvan geschrokken. Helaas moesten wij aanzien hoe collega’s elkaar publiekelijk beschuldigden en afvielen. 

  Inmiddels hebben drie van de vier raadsleden zich afgesplitst van D66, zij gaan onder een nieuwe naam verder. Daarmee heeft de huidige coalitie geen meerderheid meer in de raad. De VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA en GroenLinks hebben aangegeven zonder D66 verder te gaan, zij vormen nu gezamenlijk een minderheidscoalitie. Ook het college gaat in afgeslankte vorm door: Maarten van Vierssen, een door ons gewaarde D66 wethouder is opgestapt.

  Op dit soort momenten laat de politiek zich van zijn slechtste kant zien en dat betreuren wij zeer.

  Lees meer over "Reactie ChristenUnie Apeldoorn op ontwikkelingen Apeldoornse raad"

  Labels: ,

 2. CU-Apeldoorn_039_0C0A0377.jpg
  CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
  Door ChristenUnie Nieuws op 12 april 2021

  Terugkeer Hanna Riezebos in Apeldoornse raad

  In september nam Hanna Riezebos wegens ziekte tijdelijk afscheid van de Apeldoornse raad. Haar plaats in de raad werd gedurende die tijd ingenomen door Willeke de Jager.

  We zijn blij te melden dat Hanna weer beter is en weer volwaardig terugkeert in ons team.

  Lees meer over "Terugkeer Hanna Riezebos in Apeldoornse raad"
 3. bedanktvoorjestemtk2021.jpg
  CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
  Door ChristenUnie Nieuws op 29 maart 2021

  Bedankt voor je stem!

  We zijn inmiddels een paar weken verder en er is veel gebeurd. De uitslag is bekend, nieuwe kamerleden zijn inmiddels benoemd en het proces van formeren is - met vallen en opstaan - begonnen. 

  Lees meer over "Bedankt voor je stem!"

  Labels:

 4. Screenshot Groot Schuylenburg.png
  CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
  Door ChristenUnie Nieuws op 16 maart 2021

  Verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal

  Op verzoek van de medewerkers en bewoners van Groot Schuylenburg vertelt Ben Bloem in begrijpelijke taal waar de ChristenUnie voor staat.

  Lees meer over "Verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal"
 5. trein station apeldoorn west.jpg
  CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
  Door ChristenUnie Nieuws op 4 maart 2021

  ChristenUnie wil station in Apeldoorn West

  In 2027 moet je met de trein rechtstreeks van Barneveld Noord naar Apeldoorn kunnen reizen. De ChristenUnie heeft deze verbinding in het landelijke verkiezingsprogramma opgenomen. Bij station Barneveld zal een bocht naar het oosten worden gemaakt en in Apeldoorn komt dan station Apeldoorn-West. 

  Lees meer over "ChristenUnie wil station in Apeldoorn West"
 6. boodschappen.jpg
  CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
  Door ChristenUnie Nieuws op 3 januari 2021

  Worden ook Apeldoorners gekort op hun uitkering als ze geholpen worden?

  Heel Nederland was in rep en roer na het bericht dat een vrouw in de bijstand uit Wijdemeren ruim €7.000 moest terugbetalen aan de gemeente omdat haar moeder zo nu en dan boodschappen deed. Wat mij betreft volkomen terecht. Zeker in het licht van de recente berichten rondom de toeslagenaffaire is het van belang ook de rol van de lokale overheid (de gemeente) kritisch te bezien als het gaat om inwoners bestempelen als fraudeurs.

  Lees meer over "Worden ook Apeldoorners gekort op hun uitkering als ze geholpen worden?"
 7. cu_some_kerstgroet2020_v1b.jpg
  CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
  Door ChristenUnie Nieuws op 23 december 2020

  Kerstwens ChristenUnie Apeldoorn

  Wij wensen je gezegende kerstdagen en een hoopvol nieuwjaar.

   

  Lees meer over "Kerstwens ChristenUnie Apeldoorn"

  Labels: ,

 8. Busstation Apeldoorn.jpeg
  CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
  Door ChristenUnie Nieuws op 24 november 2020

  Actualiteitsvragen over verdwijnen bushaltes

  Naar aanleiding van de nieuwe concessie voor het openbare vervoer berichtte de Stentor onlangs dat er in de nieuwe dienstregeling van Keolis 64 bushaltes verdwijnen. De SP stelde hier eerder al vragen over, in de beantwoording wees het college toen o.a. naar Mobuur als alternatief.

  Lees meer over "Actualiteitsvragen over verdwijnen bushaltes"
 9. raadhuisplein kerk contour.jpg
  CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
  Door ChristenUnie Nieuws op 5 november 2020

  Algemene beschouwingen op de meerjarenbegroting 2021-2024

  Aan het einde van de 14e eeuw waart een dodelijk ziekte door Europa. Mensen leven in angst. Complete dorpen en steden sterven in korte tijd uit. Rond die tijd is Apeldoorn niet veel meer dan een klein dorpje, gebouwd rondom een kerkje. Een kerkje waar men misschien wel eens het verhaal van Jozef vertelde. Niet van Jozef en Maria, maar die andere Jozef, die onderkoning uit Egypte. Die tijdens de jaren van voorspoed graanschuren liet bouwen. Om een voorraad aan te leggen, een reserve, voor de magere jaren.  

  Iets buiten Apeldoorn ligt de Wormingermark. En de geërfden van de Wormingermark hebben dat verhaal van Jozef goed begrepen: in tijden van nood is het misschien verstandig even te wachten met investeringen. Máár zeggen ze: als we dit overleven, gaan we weer bouwen. Dan gaan we investeren. En dat deden ze.

  Lees meer over "Algemene beschouwingen op de meerjarenbegroting 2021-2024"
 10. marktplein werkzaamheden.jpg
  CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
  Door ChristenUnie Nieuws op 27 oktober 2020

  Uw mening telt: wel of geen markthal bouwen op het marktplein?

  Bijna 2 jaar geleden konden Apeldoorners hun stem uitbrengen op het ontwerp van hun keuze voor de herinrichting van het marktplein. Meer dan 25.000 inwoners gaven gehoor aan die oproep.

  Lees meer over "Uw mening telt: wel of geen markthal bouwen op het marktplein?"