Reactie op besluit Pluryn om leerwerkplek voor kwetsbare mensen te sluiten

Statie.jpg
ErikJan
Door Erik Jan Aalbers op 20 januari 2021 om 10:04

Reactie op besluit Pluryn om leerwerkplek voor kwetsbare mensen te sluiten

In de eerste week van dit pas begonnen jaar, besloot Pluryn om leer-werkbedrijf Statie op het NS-station te sluiten. In 2019 waren we er als fractie nog op bezoek, met (waarnemend) kamerlid Nico Drost.

We waren toen onder de indruk hoe het gebouw, na jaren leegstand, nu een prachtige bestemming had gekregen: een beschermde werkplek voor de medewerkers. Zij kunnen in alle rust horeca-ervaring opdoen. En als het goed gaat, geleidelijk meer op de voorgrond de rol van gastvrouw of -heer op zich nemen. Wij waren blij met déze invulling van het stationsgebouw na jaren leegstand. Statie is hét inclusieve visitekaartje van Apeldoorn voor elke  treinreiziger die Apeldoorn bezoekt. Om te wachten, te lunchen, te vergaderen of te flexwerken.

De voormalige Koninklijke Wachtkamer is op deze manier in gebruik sinds 2017.  En veel partners hebben meegeholpen bij de totstandkoming: de gemeente Apeldoorn droeg 90.000 euro bij, en de provincie Gelderland bijvoorbeeld 195.000 euro. Totaal waren de investeringskosten 571.718 euro.  Pluryn droeg zelf minder dan 10% bij en tekende ervoor om in ieder geval tot 2022 de exploitatie op zich te nemen.

Het coronavirus wordt nu genoemd als de belangrijkste oorzaak dat de exploitatie niet meer sluitend te krijgen is. Daarnaast worden marktontwikkelingen genoemd.

Als fractie zijn we hier teleurgesteld over. Want het lijkt erop dat Pluryn zonder al te veel overleg met partners zelf de stekker er opeens uittrekt.

De financiële positie van Pluryn is toch fors verbeterd is de afgelopen maanden? Vorig jaar werd de Hoenderloo Groep gesloten door Pluryn (met alle gevolgen voor bewoners, personeel en het dorp Hoenderloo). En daarna is het terrein (75 hectare met daarop 54 panden) verkocht. De opbrengst was volgens Pluryn 'conform de verwachting'. Maar blijkbaar niet voldoende om een initiatief als Statie, overeind te houden.

We hebben daarom aan het college van B&W hier vragen over gesteld. We zijn bijvoorbeeld benieuwd of Pluryn dit voornemen met de gemeente en de andere partners/investeerders van te voren besproken heeft. Kan Pluryn dit zo eenzijdig besluiten? Ook willen we meer weten over de huidige financiële positie van Pluryn, na verkoop van het terrein van de Hoenderloo Groep. Is met die verkoop het financieel herstel van Pluryn nog niet voldoende bereikt?  En zijn er meer locaties van Pluryn die nog met sluiting bedreigd worden? Tenslotte zouden we erg graag zien dat het pand met inrichting en faciliteiten behouden blijven voor een eventuele doorstart.

UPDATE: de antwoorden zijn binnen. Het college was onaangenaam verrast door het bericht. Pluryn kan dit besluit niet éénzijdig nemen en het college houdt Pluryn aan de afspraak om tot en met december 2022 Statie te (laten) exploiteren. 

Deel dit bericht

Labels: , ,