Wij hebben ingestemd met de begroting - maar dat maakt ons nog geen voorstander van die markthal

raadhuis 13 11 2020.jpg
Ben binnen.jpg
Door Ben Bloem op 13 november 2020 om 13:38

Wij hebben ingestemd met de begroting - maar dat maakt ons nog geen voorstander van die markthal

Na de algemene beschouwingen vorige week volgde deze week de besluitvorming over de begroting voor de komende jaren. 

Een begroting waarvan wij toen al hebben aangeven dat deze 'beleidsarm' genoemd mag worden: weinig echt forse wijzigingen in lopende plannen. Op één ding na: die vermaledijde markthal. Hoe wij daarover denken hebben wij één en andermaal duidelijk gemaakt

Toch hebben wij vóór de begroting gestemd. Hoe zit dat dan?

Helaas werd al snel duidelijk dat een meerderheid van de raad bestaande uit coalitiepartijen VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA, D66, GroenLinks en oppositiepartij VSP de plannen voor de markthal sowieso wil doorzetten.

Wij hebben het college daarom gevraagd duidelijk te maken wat de maatschappelijke meerwaarde van de hal is. Bijvoorbeeld door het te benutten voor maatschappelijke activiteiten. Voor ons een voorwaarde. Zodat het ook echt een markt van de stad wordt.

Voor het voorwaardelijke karakter in ons voorstel was helaas geen meerderheid. Daarom hebben wij het aangepast. Het voorwaardelijke is er helaas uit, maar de opdracht aan het college blijft staan: laat zien wat die hal de stad oplevert.

Dit aangepaste voorstel kon wél op een brede steun van de raad rekenen, met 30 stemmen vóór en 8 tegenDown pointing backhand index

motie markthal.png

Mede hierom, én omdat dit voor ons het belangrijkste pijnpunt is, hebben wij besloten om tóch akkoord te gaan met de begroting als geheel. Ondanks het doordrukken van de plannen voor het marktplein nog vóórdat er een degelijke invulling ligt.

Dit maakt ons nog steeds geen voorstander van de markthal. Maar als het er dan toch komt, laat het dan vooral tot nut zijn voor de samenleving.

Al met al kijken we terug op een lange avond met stevige, inhoudelijke debatten, maar waarin ook sprake was wederzijdse collegialiteit. We denken soms verschillend over het wat en het hoe, en soms het wanneer, maar uiteindelijk zetten we ons allemaal in voor het belang van onze inwoners. Wij wensen het college veel wijsheid en zegen toe. 

Ben Bloem, fractievoorzitter

Labels: , , ,