Apeldoorn 2040: ambitie mag, maar hou oog voor wat echt telt

kiruna masterplan2.jpg
Ben binnen.jpg
Door Ben Bloem op 15 oktober 2020 om 08:21

Apeldoorn 2040: ambitie mag, maar hou oog voor wat echt telt

Vanavond presenteert het college van B en W hun visie voor Apeldoorn 2040. Een document vol ambities voor het Apeldoorn van de toekomst. Hieronder onze reactie Down pointing backhand index

Focus op waar je goed in bent

Wat ons betreft leggen we de focus vooral op waar Apeldoorn nú al goed in is: de comfortabele gezinsstad, met veel ruimte voor groen en blauw in de openbare ruimte, voldoende grondgebonden woningen voor gezinnen en aandacht voor de historische verbinding met de natuur. 

2040cu2.png

De sociale stad

Het sociale hart van onze stad moet daarbij voorop blijven staan. Het college formuleert dit mooi: "We versterken ons sociaal fundament met oog voor kwetsbare inwoners en wat zij nodig hebben om mee te doen". Dat is wat ons betreft cruciaal.

Want behalve voldoende huisvesting en werkgelegenheid moet bereikbare én betaalbare zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar blijven.

De stad waar het prettig wonen is

Het college spreekt de ambitie uit om te groeien naar 180.000 inwoners. Dit is 10.000 meer dan zelfs de hoogste tot nu toe aangeven (bron: Primos 2020). Groei is geen taboe. Maar het is ook geen doel op zich. De kwaliteiten die onze mooie gemeente aan toekomstige en huidige inwoners te bieden heeft moeten er niet onder lijden. Dat is een kwetsbare balans, een onrealistische focus op groei helpt daar niet bij.

Werkgelegenheid en economie: focus is goed, maar kijk niet te nauw

Apeldoorn positioneren als de stad van safety and security is misschien niet onterecht, maar er is ook meer. Wij zijn van oudsher ook bekend om onze maakindustrie, de techniek, en een centraal gelegen plek voor een aantal grote landelijke partijen als Achmea ('Even Apeldoorn bellen) en overheidsdiensten (Belastingdienst,  Kadaster), en bedrijven die veel te maken hebben met logistieke bewegingen en gebruik maken van de gunstige ligging bij het knooppunt van Noord-Zuid (A50) en Oost-West (A1) zoals de transportsector.

Bij groei van deze activiteiten moeten we het groene karakter van onze stad behouden en ruimte creëren voor duurzame innovaties. We moeten zuinig zijn op onze bossen en weilanden, en niet te makkelijk weggeven voor uitbreiding van het aantal vierkante meters bedrijventerrein.

Kortom: mooie ambities, maar wees ook realistisch. En zorg voor de juiste prioriteiten als ambities met elkaar botsen.

(Afbeelding: Kiruna Masterplan, White Arkitetker, Sweden)

Labels: , ,