Wanbestuur Pluryn baart Apeldoorn steeds meer zorgen

jeugdzorg.jpg
CU-Apeldoorn_039_0C0A0377.jpg
Door Hanna Riezebos op 8 april 2020 om 09:35

Wanbestuur Pluryn baart Apeldoorn steeds meer zorgen

Deze week spant het er om: de jeugdigen die in De Hoenderloo Groep wonen en nog geen vervangende plek hebben, krijgen post van Pluryn. In een brief zal hun een zorgaanbod worden gedaan. Apeldoorn heeft het altijd belangrijk gevonden dat Pluryn een nieuwe plek zocht samen met de jeugdigen, om ze zo ook zelf invloed te geven op hun (toch al zo anders dan normale) leven. Daarom werd dat vastgelegd in de afspraken met Pluryn. Het lijkt er totnutoe echter steeds op, dat Pluryn alléén beslist. 

Een maand na het laatste Kamerdebat op 23 januari over De Hoenderloo Groep is door een artikel van een onderzoeksjournalist van Follow the Money duidelijk naar voren gekomen dat het bestuur van Pluryn al langdurig niet handelt vanuit een zorgbelang, maar enkel vanuit een financieel belang. Gemeente Apeldoorn, gastgemeente van de zorginstelling, handelt inmiddels vanuit dit gegeven, en houdt er rekening mee dat doen en denken bij het bestuur van Pluryn twee verschillende zaken zijn. Dat is af te leiden uit de raadsbrief die we als gemeenteraad ontvingen op 13 maart.

Onze fractie maakt zich zorgen dat de Coronacrisis de aansturing van Pluryn verder verslechtert in 2020 (Pluryn verzorgt 9.000 mensen en heeft er 6.700 in dienst). We hebben daarom contact gezocht met onze Tweede Kamerfractie en onze zorgen daar neergelegd. Want ondanks het feit dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd betrokken is, is er aan de bestuurssamenstelling nog niets wezenlijks veranderd, en is er nog steeds sprake van een verkeerde focus. Een andere Inspectie, die voor Onderwijs, concludeerde vorige maand óók dat een slechte aansturing door hetzelfde bestuur de oorzaak waren van de huidige problemen op de interne school.

Hoewel we blij zijn dat de gemeente Apeldoorn nu zo alert is, wilden we graag onze wethouder op 19 maart jl. bevragen op het proces vanaf de aankondiging van de sluiting van De Hoenderloo Groep in december 2019. Krijgen de overgebleven jeugdigen een aanbod dat past bij hun zorgbehoefte, en worden hun eigen behoeften, zoals afgesproken met Pluryn, daarin oprecht meegewogen? Zijn de uitspraken van Pluryn over de financiële situatie destijds voldoende op waarheid bevraagd? Hoe heeft de relatie met deze zorgaanbieder zich ontwikkeld in de loop van de tijd? Wat zijn de plannen van gemeente Apeldoorn met het vrijkomende terrein, dat al 100 jaar zorgterrein is en zodoende vergroeid met het dorp? Wat zijn de gevolgen van de sluiting voor het aanbod van deze specialistische zorg in onze Zorgregio, op korte en lange termijn? Vragen te over!

Door de Coronacrisis is dit debat voorlopig niet mogelijk. Meerdere fracties, waaronder de onze, hebben aangedrongen op een inspraakronde voor getroffen ouders en medewerkers. Er is nu een e-mailadres geopend tot 22 april: DHG@apeldoorn.nl - kent u hier of elders in Nederland mensen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken: geef ze deze kans! Wilt u liever uw verhaal eerst met ons delen, neem dan contact met ons op via christenunie@apeldoorn.nl

Hanna Riezebos, Raadslid ChristenUnie (Jeugd)

Deel dit bericht

Labels: , ,