Apeldoornse politieke partijen: stel Pluryn onder toezicht

1024px-Chambre_d'internat.jpg
CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
Door ChristenUnie Nieuws op 2 maart 2020 om 12:00

Apeldoornse politieke partijen: stel Pluryn onder toezicht

Op initiatief van de Apeldoornse ChristenUnie vragen meerdere lokale politieke partijen minister Hugo de Jonge in te grijpen bij de Hoenderloo Groep. Nu zorgaanbieder Pluryn het voornemen heeft uitgesproken de locatie in Hoenderloo te willen sluiten, wordt voor tientallen jongeren met complexe gedragsproblemen een geschikte vervolgplek gezocht.

Volgens de ondertekenaars hebben de bestuurders van Pluryn de afgelopen tijd vooral de redding van de zorgorganisatie voor ogen, terwijl de behandelaars hard werken aan goede zorg en herplaatsing van de kinderen. Deze tegenstelling van belangen geeft de lokale partijen grote reden tot zorg. Zij vragen de minister dan ook om Pluryn onder verscherpt toezicht te stellen en de komende maanden de zorg voor de kinderen te garanderen. Ook vragen zij de minister om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur van Pluryn en te kijken of hier ook lessen uit getrokken moeten worden voor andere jeugdzorgorganisaties.

Initiatiefnemer Hanna Riezebos: "Als volksvertegenwoordigers van Apeldoorn willen we voor deze kwetsbare inwoners van onze gemeente opkomen. Wij zijn gastgemeente voor deze jongeren, voor wie Hoenderloo echt een uitkomst is. Het is nog maar de vraag of er een geschikt alternatief gevonden kan worden. Wij vinden het onze plicht om hen een stem te geven en vragen de minister om in te grijpen".

De open brief is hier te lezen en is inmiddels ondertekend door de Partij van de Arbeid, VVD, Partij voor de Dieren, SGP, CDA, Gemeentebelangen, GroenLinks, Groei & Toekomst, VSP, 50Plus en D66. 

Deel dit bericht

Labels: , ,