Schriftelijke vragen ChristenUnie Apeldoorn over doorverhuren nieuwbouwkoopwoningen in een duurder segment

Nieuws Willeke Buytolet.jpg
CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
Door ChristenUnie Nieuws op 15 april 2019 om 21:30

Schriftelijke vragen ChristenUnie Apeldoorn over doorverhuren nieuwbouwkoopwoningen in een duurder segment

Er zijn signalen dat nieuwbouw koopwoningen in Apeldoorn worden verhuurd in een duurdere wooncategorie dan waar de woning voor gebouwd werd. Bijvoorbeeld een koopwoning uit het middensegment die meteen verhuurd wordt boven €900 per maand, oftewel in het dure huursegment. 

Dit is oneerlijk en onwenselijk omdat er al een tekort aan huizen is in het middensegment. Willeke de Jager en Erik Jan Aalbers stelden namens de ChristenUnie Apeldoorn vragen op voor het college:

De behoefte aan huisvesting in Apeldoorn groeit, zowel vanuit huishoudens in Apeldoorn en omgeving, als ook vanuit het westen. De komende jaren zal er in Apeldoorn dan ook veel gebouwd worden om te voorzien in deze behoefte, zoals de nieuwe woonagenda laat zien. De gemeente streeft hierbij naar een groot percentage betaalbare koop en huurwoningen in het lage en midden segment, omdat hieraan de behoefte het grootst is.

Tegelijkertijd zorgt de grote behoefte aan woningen voor interessante tijden voor beleggers in vrije sector huurwoningen. Een groeiend aantal koopwoningen wordt in Nederland door beleggers opgekocht om ze vervolgens te verhuren aan particulieren, oftewel buy-to-let. Dit betreft echter ook de verhuur van nieuwbouw koopwoningen.

Alhoewel deze tendens in Apeldoorn minder sterk lijkt dan in het Westen zijn er hier ook signalen dat nieuwbouw koopwoningen direct na oplevering worden verhuurd aan derden voor een huur in een hogere wooncategorie dan de (betreffende) wooncategorie waarvoor de woning gebouwd werd. Bijvoorbeeld een koopwoning uit het middensegment die verhuurd wordt boven de €900 per maand, oftewel in het dure huursegment. Deze laatste ontwikkeling vinden we onwenselijk want hierbij verdwijnen huizen uit het middensegment, waar het meeste behoefte aan is.

Is het college het met ons eens dat het niet wenselijk is als nieuwbouw koopwoningen worden verhuurd aan derden voor de huur van een hogere wooncategorie?

Zou het college kunnen aangeven hoe vaak nieuwbouw koopwoningen in 2018 en 2019 meteen na oplevering door de koper te huur zijn aangeboden? En hoe vaak hier sprake was van een verhuur in een hogere wooncategorie?

Is een zelfbewoningsplicht cq kettingbeding voor nieuwbouwwoningen voor Apeldoorn mogelijk om zo de verhuur van nieuwbouw koopwoningen aan derden voor de huur van een hogere wooncategorie tegen te gaan?

Ziet het college nog andere manieren waarop dit onwenselijke fenomeen tegengegaan zou kunnen worden?

UPDATE (1): De antwoorden zijn binnen, u vindt ze hier.

UPDATE (2): In de raadsvergadering van 26 november 2020 werd samen met PvdA, CDA, VSP, Partij voor de Dieren en SP een motie ingediend met de naam "Zelfbewoningsplicht". Deze motie is met 21 stemmen tegen 18 aangenomen (tegen stemden VVD, Lokaal Apeldoorn, D66, SGP, Gemeentebelangen en Groei & Toekomst). 

UPDATE (3) Gelukkig steunden VVD en D66 in de Tweede Kamer in februari 2021 wél het initiatief van ChristenUnie kamerlid Carla Dik-Faber voor een zelfbewoningsplicht en een opkoopverbod van minimaal 5 jaar, zodat koopwoningen ook beschikbaar blijven voor starters en jonge gezinnen, en niet alleen maar voor beleggers die het als verhuurfabriek willen inzetten. 

 

Deel dit bericht

Labels: , ,