Goed kijken kan altijd beter!

Weblog 11-04 Spiegel auto.jpg
Website Portret Jan
Door Jan Werkman op 11 april 2019 om 13:00

Goed kijken kan altijd beter!

Het is de belangrijkste opgave voor een rijinstructeur: de leerling goed leren kijken. Ik ben momenteel zelf bezig met rijlessen, en er gaat geen les voorbij waarin mijn instructeur me niet zegt goed te kijken naar alles wat er om de auto heen gebeurt. En dat is maar goed ook: het niet zien van een andere bestuurder of een voetganger kan grote gevolgen hebben, en met niet goed kijken breng je niet alleen jezelf maar ook anderen in gevaar. Soms is de politiek net als autorijden: goed kijken is ontzettend belangrijk. In de politiek kijkt men niet naar wat er om de auto gebeurt, maar naar de belangen die meespelen, de effecten van een besluit of de voor- en nadelen van verschillende oplossingen. Recent hebben we hiervan in Apeldoorn twee voorbeelden gezien.

De eerste is het grote financiële tekort op de jeugdzorg. Een acuut probleem als dit kan aanleiding geven om meteen een oplossing te verzinnen en snel veranderingen te willen doorvoeren. Aan de ene kant is dat goed, want er is op de korte termijn behoefte aan een oplossing. Te lang wachten met een oplossing maakt het probleem alleen maar groter. Aan de andere kant moeten we niet vergeten goed te kijken. ChristenUnie Apeldoorn riep hier eerder ook al voor op: ga eerst met elkaar in gesprek over waar het precies misgaat en over wat mogelijke oplossingen zijn. Gelukkig gaat dat nu ook gebeuren. Aankomende donderdag, 11 april, gaat de gemeenteraad kijken wat ze als oplossingen zouden kunnen overwegen. Hier wordt nog geen besluit genomen, want dat volgt pas nadat deze oplossingen goed zijn onderzocht, én er met de betrokken partijen in gesprek is gegaan. Zo wordt ervoor gezorgd dat er goed zicht is op de situatie voordat een besluit genomen wordt.   

Een tweede voorbeeld is voor de iets langere termijn. Afgelopen donderdag, 4 april, kreeg de gemeenteraad uitleg over de nieuwe Omgevingswet die in januari 2021 van kracht gaat. Deze wet heeft grote gevolgen voor de procedures rond bijvoorbeeld bouwvergunningen. Zo staat er in de wet dat initiatiefnemers bij het indienen van hun initiatief bij de gemeente aan moeten kunnen tonen dat ze de buurt hebben laten participeren in hun plan. Dat kan gaan van op de hoogte brengen tot actief mee laten denken. Op deze manier probeert men de mogelijke bezwaren van buurtbewoners al voor het vergunningsverzoek te adresseren. Opnieuw gaat het hier om goed kijken: de initiatiefnemer moet goed kijken naar de effecten van zijn of haar plannen voor de omgeving, en de gemeente moet goed kijken naar de aard en uitkomst van deze participatie.

Natuurlijk moet er, om ongelukken of gevaarlijke situaties te voorkomen, in het verkeer soms snel gehandeld worden. Maar dat betekent niet dat dan de opdracht om goed te kijken vervalt. Juist in zulke gevallen is het belangrijk om snel maar zorgvuldig een inschatting te kunnen maken van de situatie en op basis daarvan te kunnen handelen. De politiek werkt net zo. Als we niet goed kijken, lopen we het gevaar verkeerde beslissingen te nemen. Het is mooi om te zien dat hier binnen de Apeldoornse gemeenteraad al aandacht voor is. Maar, met de woorden van mijn rijinstructeur: goed kijken kan altijd beter!  

Jan Werkman, Fractieassistent

Deel dit bericht

Labels: , ,