Ananassen eten op de maan

Ananas.jpg
Website Portret Jan
Door Jan Werkman op 19 februari 2019 om 22:00

Ananassen eten op de maan

“Hoe lang eten we al ananassen op de maan? Als we maar een keer onze buik vol konden eten aan tomaten hier op aarde!” Andrej Noejkin sloeg hiermee de spijker op z’n kop: beloften en mooie woorden betekenen niets, als er geen consequenties (lees: resultaten) aan verbonden zijn. Ananas eten op de maan kan nog zo fantastisch worden voorgesteld, we hebben meer aan tomaten die we ook daadwerkelijk kunnen eten. Bij het lezen van deze uitspraak moest ik meteen denken aan onze wil om beter met de wereld om te gaan. Als we willen verduurzamen, moeten we geen hypothetisch paradijs schetsen, maar moeten we gericht zijn op hoe we echte resultaten kunnen bereiken.  

De gemeente Apeldoorn heeft ook haar klimaatdoelen gesteld, en wil in de energietransitie sneller gaan dan de landelijke trend: voor 2030 het opwekken van duurzame energie meer dan verviervoudigen, de CO2-uitstoot halveren en voor 37% energieneutraal zijn. Die doelen zijn ambitieus, en dat is goed, want we kunnen niet blijven aanmodderen in de energietransitie. Maar met alleen doelen stellen zijn we er nog niet: we moeten ook concrete stappen zetten.

Een paar van zulke concrete stappen zien we wel gebeuren. De gemeente is begonnen met een pilot van zonneparken: verschillende velden met zonnepanelen moeten een grote bijdrage gaan leveren aan de duurzame energieopwekking. Ook komen er steeds meer zonnepanelen op huizen en bedrijfspanden. Toch zijn er ook punten waar er nog veel moet gebeuren. Zo gaat de verduurzaming van het vastgoed minder voorspoedig dan gehoopt. Ook hebben we ongeveer een jaar geleden kunnen zien dat het plaatsen van windmolens in onze gemeente nog op veel weerstand stuit, zeker ook binnen de gemeenteraad. Toch kunnen we zonder deze windmolens onze ambities waarschijnlijk niet waarmaken.

De gemeente is niet de enige die over duurzaamheid gaat. Ook de provincie heeft hier een belangrijke rol in. ChristenUnie Gelderland heeft dit in hun verkiezingsprogramma dan ook uitvoerig aandacht gegeven: verminderen van uitstoot, meer duurzame energie en aanpassen aan een veranderend klimaat. De doelen zijn ambitieus, maar realistisch. Dat vereist soms moeilijke keuzes, maar anders blijft het slechts bij mooie woorden. Over een maand, op 20 maart, mogen we weer stemmen voor de Provinciale Staten. Een mooie kans om een partij te steunen die het oog gericht houdt op de resultaten, en niet alleen met mooie beloften komt. Hopelijk kunnen we dan echt onze buik vol eten met tomaten hier op aarde.  

Deel dit bericht

Labels: , ,