Verduurzamen doe je samen

Webblog 12-3-18 Willeke
Website Portret Willeke
Door Willeke de Jager op 13 maart 2018 om 12:46

Verduurzamen doe je samen

Apeldoorn bezit met de Lindehove binnenkort één van de meest duurzame flatgebouwen van Nederland. De succesformule? Een gedreven Vereniging van Eigenaren en een gemeente die meedenkt.

Maandag bezocht ik met ChristenUnie collega's dit flatgebouw van twaalf hoog. Uitkijkend op de Grote Kerk een bekend beeld in Apeldoorn. Gebouwd in 1972 behoefde de flat een grondige renovatie. De Vereniging van Eigenaren besloot de noodzakelijk renovatie te combineren met het energiezuinig maken van de woningen. Ton Baas, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren vertelt: 'onze doelstelling vanaf het begin was om te renoveren en te verduurzamen, terwijl de woningeigenaren in de Lindenhove evenveel aan woonlasten zouden blijven betalen. Daar hebben we aan vast gehouden en dat is gelukt. Met ontzettend goede hulp van de gemeente die ons niet alleen begeleidde in dit proces, maar ook een noodzakelijke lening verstrekte'. Eind 2018 heeft de Lindenhove een nieuwe warme jas en zal het energieverbruik met 85 procent (!) dalen.

De gemeente Apeldoorn heeft het doel gezet om in 2047 vrijwel volledig energieneutraal te zijn. Daarvoor moet er in onze gemeente evenzoveel duurzame energie opgewekt als verbruikt worden. Een gigantische opgave. Een van de speerpunten waar de ChristenUnie Apeldoorn op inzet is huishoudens helpen in het verduurzamen van hun woning. Het is een technische en bureaucratische  opgave waar veel huishoudens extra kennis en begeleiding bij kunnen gebruiken. 

De gemeente Apeldoorn speelt hierin al een cruciale rol. Deze rol kan wat de ChristenUnie Apeldoorn betreft nog beter door als gemeente transparanter te zijn over leningen en subsidies.

Daarnaast heeft de overheid, het Rijk én de gemeente Apeldoorn, als taak om wet- en regelgeving niet belemmerend maar juist stimulerend te laten werken om woningen én wooncomplexen te verduurzamen.

Maar het staat of valt evenzogoed met burgers die initiatief durven nemen. Het voorbeeld van de vastberadenheid van de Vereniging van Eigenaren van de Lindenhove, uitgerekend de oudere generatie, is daarbij hoopgevend. Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, heeft hard gewerkt om alle eigenaren mee te krijgen.

Maatschappelijke initiatieven als deze ondersteunen en daar financiële en bureaucratische ruimte aan geven, daar gaan we als ChristenUnie Apeldoorn voor. Zodat de volgende 'Lindenhoves' niet 3,5 jaar hoeven te ploeteren voor ze van start kunnen. En de Lindehove over een paar jaar allang niet meer een unicum is.

Tenslotte, als u zelf met uw woning aan de slag zou willen, vier tips uit de praktijk van Ton Baas:

  1. Zorg voor een goede onafhankelijke adviseur die uw belang op het oog heeft. Doe daar navraag naar.
  2. Zorg dat u zélf beslist, laat dat niet over aan installateur of adviseur. De werkzaamheden niet door laten gaan is óók een optie.
  3. Stel uw eigen doel heel helder, wat wilt u bereiken, wat mag het kosten, wat wilt u besparen. En blijf daaraan vasthouden.
  4. Als u samen met andere eigenaren aan de slag wil: zorg dat alle neuzen dezelfde kant op staan, dat u hetzelfde doel voor ogen hebt, en werk aan onderling vertrouwen.

 

Willeke de Jager

Op de foto overhandigt Willeke de Jager haar boek Richting en Ruimte, geschreven voor het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, aan Ton Baas. Deze kunt u inzien op wi.christenunie.nl.

Deel dit bericht

Labels: , ,