Reactie ChristenUnie Apeldoorn op ontwikkelingen Apeldoornse raad

Gemeentehuis Apeldoorn.jpg
CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
Door ChristenUnie Nieuws op 18 juni 2021 om 12:03

Reactie ChristenUnie Apeldoorn op ontwikkelingen Apeldoornse raad

In de afgelopen weken zijn diverse berichten in de media verschenen over een interne ruzie binnen de Apeldoornse D66 fractie. Onze fractie is daarvan geschrokken. Helaas moesten wij aanzien hoe collega’s elkaar publiekelijk beschuldigden en afvielen. 

Inmiddels hebben drie van de vier raadsleden zich afgesplitst van D66, zij gaan onder een nieuwe naam verder. Daarmee heeft de huidige coalitie geen meerderheid meer in de raad. De VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA en GroenLinks hebben aangegeven zonder D66 verder te gaan, zij vormen nu gezamenlijk een minderheidscoalitie. Ook het college gaat in afgeslankte vorm door: Maarten van Vierssen, een door ons gewaarde D66 wethouder is opgestapt.

Op dit soort momenten laat de politiek zich van zijn slechtste kant zien en dat betreuren wij zeer.

Gisteravond hebben wij aangegeven deze lelijke bladzijden zo snel mogelijk te willen omslaan, zodat we onze aandacht weer kunnen gaan richten op waar het écht om draait: dienstbaar zijn aan onze inwoners. Zij zijn niet gediend door politiek gedoe.

Onze inwoners hebben er veel meer aan als we slagvaardig blijven. Er is namelijk genoeg te doen, óók nu. Of misschien wel juist nu. Want ook al gaat het misschien om het ‘staartje’ van de raadsperiode, er liggen nog steeds grote uitdagingen voor ons, ook voor de korte termijn. Zo zijn de gevolgen van de coronacrisis niet meteen voorbij als we binnenkort ‘van het slot’ gaan. Ook in Apeldoorn zijn inwoners hard geraakt door de opeenvolgende lockdowns. Er is werk aan de winkel als het gaat om herstel. Ook op andere dossiers moeten we nog steeds flink aan de bak. De vertrokken wethouder was verantwoordelijk voor een aantal belangrijke thema’s: de energietransitie, armoedebeleid, toerisme.

Wij hebben onszelf oprecht de vraag gesteld of deze belangrijke portefeuilles wel voldoende geborgd blijven als ze worden onderverdeeld bij de overgebleven vier wethouders. Maar ook: doet een minderheidscoalitie wel recht aan de wens van onze inwoners? Is het democratisch te verantwoorden dat enkele partijen zonder meerderheid het bestuur in Apeldoorn blijven vormen?

We hebben hierbij vooral gekeken naar het belang van onze inwoners. Waar zijn zij mee gediend? Vanuit deze grondhouding maken we als fractie de keus om ons als oppositiepartij constructief op te stellen in de richting van de nieuwe minderheidscoalitie. Zij zullen op zoek moeten gaan naar een raadsmeerderheid voor hun voorstellen. Onze fractie is in het verleden altijd bereid geweest om op constructieve wijze het gesprek aan te gaan. Vanzelfsprekend blijven we dat ook nu doen. Met ons verkiezingsprogramma in de hand willen we ook de komende tijd samen tot goede besluiten komen. Besluiten waar Apeldoorn - stad en dorpen - beter en mooier van wordt. Besluiten waar bovenal de inwoner wat aan heeft. Die moet er beter van worden.

De komende periode zal duidelijk worden hoe het overgebleven college de vrijgevallen onderwerpen van Maarten van Vierssen wil verdelen. Ook zullen er scherpe prioriteitskeuzes gemaakt moeten worden. Met een kleiner college en een minderheidscoalitie kun je immers niet meer alles meer zomaar doorvoeren. Wij zullen dit constructief, maar ook kritisch blijven volgen. Zeker wanneer het besturen van onze prachtige gemeente of de keuzes die daarin gemaakt worden hier toch onder zouden lijden. Dat zijn we aan onze inwoners verplicht.

Jezus leerde ons bidden voor de vrede van Jeruzalem. Misschien mogen we ook bidden voor de vrede van ons eigen Apeldoorn. Voor rust in het politieke bestuur en dat we tot zegen mogen zijn voor onze inwoners. Dat is tenslotte waar we het allemaal voor doen.

Labels: ,