Uw mening telt: wel of geen markthal bouwen op het marktplein?

marktplein werkzaamheden.jpg
CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
Door ChristenUnie Nieuws op 27 oktober 2020 om 09:51

Uw mening telt: wel of geen markthal bouwen op het marktplein?

Bijna 2 jaar geleden konden Apeldoorners hun stem uitbrengen op het ontwerp van hun keuze voor de herinrichting van het marktplein. Meer dan 25.000 inwoners gaven gehoor aan die oproep.

Inmiddels is bekend dat het uitvoeren van die plannen bijna twee keer zo duur uitpakt dan oorspronkelijk begroot. Hoe we daar als ChristenUnie in staan moge intussen duidelijk zijn en we hebben u al eerder gevraagd uw mening met ons of andere raad- of college te delen. 

Inmiddels is ook in de Stedendriehoek de oproep verschenen om uw mening met de gemeenteraad te delen:

Wat vindt u?

Feit is dat het Marktplein opgeknapt moet worden. Maar moet het opgeknapt worden overeenkomstig het winnende ontwerp, dus inclusief de overdekte markthal?

JA: het Marktplein moet drastisch worden aangepakt, ook al kost dat geld.

NEE: op dit moment zijn er belangrijkere uitgaven waar de gemeente voor staat, dus zorg ervoor dat alleen dat wat noodzakelijk is wordt opgeknapt.

Als ChristenUnie vinden we het belangrijk hierbij te vermelden wat dit in financiele zin betekent. U kunt dit teruglezen in de brief van het college aan de raad van 15 oktober j.l.:

Niet herinrichten maar repareren: €0,27 miljoen

Bestrating en afwatering vernieuwen: €2,25 miljoen

Uitstellen van het realiseren van de Markthal (en in een later stadium alsnog realiseren): €5,45 miljoen

Markthal in één keer realiseren (dus niet eerst uitstellen en daarna alsnog realiseren): €5,3 miljoen 

Wij vinden het belangrijk dat u weet over welke uitgaven we het het hebben. Heeft u hierover een mening (ook als u het niet met ons eens bent), stuur dan uw antwoord naar gemeenteraad@apeldoorn.nl, eventueel voorzien van een nadere toelichting. Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Labels: , , ,