We zijn weer begonnen

raadzaal zw.jpg
CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
Door ChristenUnie Nieuws op 12 september 2020 om 14:31

We zijn weer begonnen

We waren wel toe aan reces. Maar als je een aantal weken - veelal in eigen land - hebt kunnen genieten van de rust en het mooie weer, dan komt ook de tijd dat je weer zin hebt om te beginnen!

Dat betekent dat we er al weer twee vergaderingen op hebben zitten. De meesten zijn digitaal, maar ook in de raadzaal wordt weer vergaderd, uiteraard met anderhalve meter afstand tot elkaar. En met veel duurzaamheid op de agenda (recycleplan, droogtebeleid, en de Regionale Energiestrategie (RES)), wonen (gesprek met corporaties, omgevingsvisie, woonagenda, revitalisering) en veiligheid (beleidsplan veiligheidsregio, coronamaatregelen, en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

We maken ons weer op voor de volgende begrotingsbehandeling. Vorig jaar stond dat in het teken van de bezuinigen, grotendeels door forse tekorten op het sociaal domein (de jeugdzorg en de Wmo). Net als vele vele andere gemeenten in Nederland krijgt Apeldoorn simpelweg te weinig geld van het Rijk om deze taken naar behoren uit te voeren. De kosten zijn gestegen, de middelen niet. 

Dit jaar komt daar een coronacrisis bij. Als fractie willen we opkomen voor hen die het hardst getroffen zijn. Zoals mensen die werkloos zijn geraakt of op een andere manier hun inkomsten hebben zien dalen. We denken aan de Apeldoornse ondernemers en zzp'ers, horecamedewekers, en de mensen in vitale beroepen die in deze tijd extra inzet hebben moeten plegen en vaak op hun tandvlees lopen zoals onderwijs- en zorgpersoneel. Er zijn veel zaken waar we lokaal niet over gaan. Maar waar we wél over gaan zijn bijvoorbeeld het armoedebeleid, het sociaal vangnet en het vaststellen van de lokale belastingen. Misschien moeten we plannen bijstellen. In november spreekt de raad er weer over.

Én dit is de periode waarin we weer tijd nemen om verder vooruit te kijken. Er komen volgend jaar weer landelijke verkiezingen aan. En het jaar daarop staan de gemeenteraadsverkiezingen weer op de agenda. Het is een tijd van nadenken en plannen maken. De eerste gedachten worden op papier gezet. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat Apeldoorn ook in de toekomst een heerlijke stad blijft om te wonen, te werken en te recreëren? Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende werk is? Of ruimte voor huisvesting?

Als je daarover wilt meedenken horen we dat graag. We maken graag een afspraak met je!

Labels: , , ,