Wij wensen u een gezond en gezegend 2020

Nieuwjaarsgroet 2020.PNG
WhatsApp Image 2020-12-08 at 12.37.15 (1).jpeg
Door Ben Bloem op 31 december 2019 om 15:33

Wij wensen u een gezond en gezegend 2020

Het einde van het jaar staat voor de deur. Tijd om samen terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar 2020. 

Het was een bewogen jaar, met veel hoogte- maar ook een paar dieptepunten. Een jaar met twee verkiezingen, waarbij wij bij de verkiezing voor het Europees Parlement samen met de SGP als 3e partij in Apeldoorn uit de bus kwamen. En ook bij de Provinciale Staten werd een goed resultaat bereikt, zodanig dat de ChristenUnie daar na 8 jaar in de oppositie te hebben gezeten, weer toetrad tot het provinciebestuur. Dat schept verantwoordelijkheid.

Een jaar waarin we ook lokaal successen mochten boeken. Zo konden we afgelopen week nog zien dat een belofte uit ons verkiezingsprogramma werd ingelost: het is weer mogelijk om in Apeldoorn vuurwerkvrijezones in te stellen. We zochten nadrukkelijk de voorgrond als het ging om de plannen voor een 5G-netwerk en de renovatie van het Marktplein. Beiden werden uitgesteld in afwachting van een betere inhoudelijke en financiële onderbouwing. Er kwam op ons verzoek een dialoog rondom de bezuinigingsplannen op de jeugdhulp. Een avond waarin we in gesprek gingen met professionals, ouders en jongeren zelf. En we voerden - mede na aanleiding van de opbrengst van die avond - een stevig debat rondom de begrotingsbehandeling. Daarin presenteerden we in totaal 24 alternatieve voorstellen met als hoofdlijn: we vragen de sterkste schouders de zwaarste lasten te dragen, en proberen zoveel mogelijk de zwaksten in de samenleving te ontzien. Het mocht helaas niet baten, geen enkel van onze voorstellen werd aangenomen, waardoor wij voor het eerst sinds hele lange tijd tegen de begroting hebben gestemd.

Het was ook een jaar met personele wisselingen. Niet bij ons, maar wel in onze gemeenteraad en in het college. De afgelopen weken mochten wij afscheid nemen van een wethouder en een waarnemende burgemeester. En een nieuwe burgemeester en nieuwe wethouder verwelkomen. We wensen hen beide veel wijsheid en zegen toe. Er is namelijk ook de komende tijd nog veel te doen. De forse tekorten op het zorgdomein blijven op de begroting drukken en zullen ons ook de komende tijd blijven dwingen tot keuzes. Daarbij willen wij ons constructief blijven opstellen, ondanks de tegenvallende resultaten van de afgelopen begrotingsbehandeling. We blijven ons inzetten voor de mensen in onze mooie gemeente en blijven werken aan het realiseren van de ambities uit ons programma. 

Het is mooi om van onze collega's in de raad terug te krijgen dat de inhoudelijke kwaliteit en de samenhorigheid in onze fractie hoog wordt aangeschreven. We zijn een stevig team, met kundige mensen. Daar ben ik enorm dankbaar voor. En stiekem ook een beetje trots. Hanna Riezebos, Erik-Jan Aalbers, Jarin van der Zande, Willeke de Jager en Peter Kranenburg hebben vóór en achter de schermen enorm veel werk verzet het afgelopen jaar, en dat allemaal mede-ondersteund door onze fractieassistent Jan Werkman. Ik ben hen allemaal veel dank verschuldigd en ik denk Apeldoorn ook.

Voor het komende jaar zien we dat nu het team steeds meer op een geoliede machine begint te lijken, er ook meer lucht komt om 'naar buiten' te gaan. Het afgelopen jaar gingen o.a. op werkbezoek bij Statie en bij woonwagenbewoners, en we bezochten enkele projecten en dorpen. Ook mocht ik aanwezig zijn bij een interkerkelijk gebedsbijeenkomst. Om te vragen voor gebed, ook voor de Apeldoornse politiek. Dat hebben we elke dag weer hard nodig.

Graag nemen we het komende jaar meer tijd voor werkbezoeken. Dus heeft u ideeën, of weet u een plek of een project waarvan u zegt: 'dáár zouden jullie je eens druk om moeten maken, of een maatschappelijk probleem waarover u graag eens met ons in gesprek wilt? Laat het ons weten, we komen graag langs. En andersom bent u ook van harte bij ons welkom. De deur van onze fractiekamer staat bijna elke maandagavond open en ook de koffie is onlangs flink in kwaliteit vooruit gegaan. Kortom: wees van harte welkom!

Rest mij nog u heel gezegend nieuw jaar te wensen.

benrond2.PNG

Ben Bloem, fractievoorzitter

Deel dit bericht

Labels: ,