ChristenUnie hamert op correcte cijfers jeugdhulp

jeugdzorg cijfers.png
CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
Door ChristenUnie Nieuws op 14 juni 2019 om 12:50

ChristenUnie hamert op correcte cijfers jeugdhulp

Een kind heeft in Apeldoorn recht op jeugdhulp als de arts, het CJG, de rechtbank of een zorginstelling dat beslist. Dit worden de verwijzers genoemd. Nu Apeldoorn net als veel andere gemeenten in Nederland te maken heeft met forse tekorten op de jeugdzorg, wordt er kritisch gekeken naar welke verwijzers hoe vaak, en met welke zorgvraag, jongeren aanmelden voor hulp. De cijfers hierover zijn echter bij lange na niet helder, terwijl de gemeente al wel voornemens is maatregelen te gaan nemen. 

Zo is door slechte administratie in het stadhuis een groot deel (24%) van de verwijzers in de jeugdzorg onbekend: in het digitale berichtenverkeer was namelijk geen verplichting om de verwijzer te noteren. Maar in de onderbouwing van de  bezuinigingsvoorstellen, telt het college voor het gemak dit onbekende deel op bij de 42% van gemeentelijke toegang via het CJG, en noemt in de stukken het CJG aandeel “ongeveer 60%”. In het raadsdebat van 11 april jl. namen meerdere partijen (GroenLinks, Lokaal Apeldoorn, 50Plus) in de mond dat deze cijfers een stevig onderzoek naar de werkwijze van het CJG rechtvaardigden. Gisteravond legde ChristenUnie Apeldoorn voorafgaand aan het debat de vinger bij dit gerommel met de cijfers over de toegang, en vroeg de wethouder op opheldering. 

Hanna Riezebos, raadslid ChristenUnie: “Het is vreemd dat het college deze uitspraken doet, terwijl ze haar eigen cijfers en administratie niet op orde heeft. Dit ondermijnt de financiële onderbouwing van de voorgenomen bezuinigingen. Het college zet in de Voorjaarsnota namelijk in op ‘meer sturing naar goedkopere vormen van jeugdzorg via CJG.’ Het maakt dan nogal uit of de cijfers kloppen, en welk deel het CJG daadwerkelijk voor haar rekening neemt.”

Gelukkig nam de wethouder jeugd hierop gas terug en beloofde hij de raad binnen een week correcte cijfers over de toegang en sprak met lovende woorden over de kwaliteit van het CJG. Hij sprak de wens uit dat meer ouders het CJG zouden weten te vinden en garandeerde dat de vrije toegang tot jeugdzorg en de kwaliteit daarvan in Apeldoorn geen punt van discussie is. De ChristenUnie is blij met deze nuancering door de wethouder, maar zal de uitwerking ervan en de bezuiningsplannen de komende tijd nauwlettend in de gaten blijven houden.

Deel dit bericht

Labels: , ,