Nashville

cu wandelen.png
CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
Door ChristenUnie Nieuws op 10 januari 2019 om 18:00

Nashville

De afgelopen dagen was de Nederlandse versie van de zgn. Nashville-verklaring over het huwelijk, (homo)seksualiteit en transgenderisme een veelbesproken onderwerp in Nederland, zowel in christelijke kring als daarbuiten.

Wij betreuren ten zeerste het gevoel van afwijzing en uitsluiting dat door deze verklaring kan ontstaan bij homoseksuelen en transgenders, of mensen die daarmee worstelen. Het is onze diepe overtuiging dat ieder mens door onze Schepper geliefd is, en niemand bij voorbaat door Hem wordt afgewezen. Deze verklaring en alle commotie eromheen kent in onze ogen alleen maar verliezers. Hoezeer wij ook geloven dat een ieder recht heeft op zijn/haar mening en geloof, én hier voor uit mag komen, moeten wij helaas constateren dat dat in dit geval voor veel onnodig leed en verdriet heeft gezorgd.

Mede op initiatief van VVD collega Braldt Lilian Haak, zelf transgender, zijn de Apeldoornse gemeenteraadsfracties gevraagd een reactie te formuleren op het document. In de uiteindelijke verklaring, waarin zowel de acceptatie van homoseksuelen en transgenders, alsook het recht op vrije meningsuiting worden verdedigd, kunnen wij ons goed vinden en zullen wij dan ook mede-ondertekenen:

"Apeldoorn is een inclusieve stad waar vrijheid heel belangrijk is. De vrijheid om te zijn wie je bent, de vrijheid om lief te hebben en de vrijheid om hierover te zeggen wat je er van vindt. Een vrijheid mag nimmer misbruikt worden om de vrijheid van de ander in te perken of om bewust te polariseren. De Nashville verklaring doet uitspraken over seksuele identiteit en relaties die ertoe kunnen leiden dat ook in Apeldoorn mensen zich buitengesloten en onveilig voelen. Dit vinden wij in Apeldoorn onnodig kwetsend en ongewenst. In Apeldoorn kiezen wij voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. In Apeldoorn kiezen we voor een inclusieve samenleving, waarbij ieder mens erbij hoort en zich thuis mag voelen.”

Mocht u hier vragen over hebben, neem dan alstublieft contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek.

Deel dit bericht

Labels: , ,