Opleiding en plaatsing brandweervrijwilligers in gevaar door tekort VNOG

Schermafbeelding 2018-10-24 om 14.53.50
CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
Door ChristenUnie Nieuws op 24 oktober 2018 om 15:01

Opleiding en plaatsing brandweervrijwilligers in gevaar door tekort VNOG

De ChristenUnie fractie in Apeldoorn heeft aan het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijke vragen gesteld over het begrotingstekort bij de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. In de veiligheidsregio zitten 22 gemeenten die samen verantwoordelijk zijn voor de brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing en geneeskundige hulp. Uit de financiële verkenning van 2018 blijkt dat de veiligheidsregio tegen een tekort van 2,5 miljoen euro aan loopt aan het einde van dit jaar. Het opleiden en plaatsen van brandweervrijwilligers lijkt hierdoor in gevaar te komen.

Een deel van de genoemde tekorten komen voort uit incidentele grote uitgaven. Zo hebben er meer incidenten plaatsgevonden, en heeft de brandweer extra inzet moeten plegen door de droogte van afgelopen zomer. Naast deze incidentele uitgaven komt een groot deel van de tekorten voort uit onderdelen die de veiligheidsregio had moeten zien aankomen, stelt de ChristenUnie fractie. Raadslid Jarin van der Zande: “De afgelopen jaren hebben wij bij elke raadsvergadering en PMA waar de begroting en jaarplannen van de VNOG op de agenda stonden, aandacht gevraagd voor de positie van brandweervrijwilligers. Steeds opnieuw kregen wij van de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de VNOG, te horen dat er geen problemen speelden in onze regio. Uit de financiële verkenning blijkt nu dat dit wel degelijk het geval is.

Uit de financiële verkenning blijkt ook dat de veiligheidsregio zelf onderkent dat de begroting sinds 2016 niet goed aansluit op de onvermijdelijke kosten die moeten worden gemaakt. Zo is de aanschaf van nieuw materieel wel opgenomen, maar het beheer en onderhoud hiervan niet. “In onze schriftelijke vragen hebben we aan het college gevraagd op welke manier de gemeente ons beter gaat informeren bij de begrotingsbehandeling, zodat de begroting weer aansluit op de daadwerkelijke werkzaamheden. Als vervolgens blijkt dat de beschikbare gelden ontoereikend zijn, dan moet er geld bij komen. De veiligheid van onze inwoners moet echt voorop blijven staan” aldus van der Zande.

De schriftelijke vragen van de ChristenUnie vind je hier.

Wij maken ons al langer sterk voor een veilig Apeldoorn, bijvoorbeeld door het ondersteunen van brandweeervrijwilligers. Wil je meedenken of heb je een suggestie? Mail naar Jarin van der Zande via: j.vanderzande@apeldoorn.nl

Deel dit bericht

Labels: , ,