PlusOV - Het politieke proces

Raadsfoto
CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
Door ChristenUnie Nieuws op 14 september 2018 om 11:41

PlusOV - Het politieke proces

Onze motie om te stoppen met PlusOV heeft deze week heel veel goede dingen in  gang gezet, voor- en achter de schermen. Ons doel blijft simpel: goed vervoer voor ouderen en kinderen.

Wij vinden het nu van groot belang dat er 1) hulp beschikbaar is en 2) voor het collegebesluit van 1 november de gemeenteraad goed geïnformeerd is. Voor de oplossing van het eerste staan wij op dit moment als politieke partij machteloos en hopen wij op een goede en harmonieuze samenwerking in het belang van onze inwoners van alle betrokken partijen: gemeente, PlusOV en vervoerders. Wat het tweede punt betreft: de raad adviseert het college vóór 1 november hierover, het college B&W neemt het besluit. Meestal neemt het college adviezen van de raad over.

Om dat doel te bereiken hebben wij samen met de indieners PvdA, SP, 50Plus en Partij van de Dieren besloten de motie tijdelijk even aan te houden. Eerst gaan we met elkaar in gesprek en debat op 27 september. Dan kunnen alle raadsleden goed geïnformeerd, met alle feitenkennis, hun mening vormen. Dit eerst afwachten zal het uiteindelijke collegebesluit verbeteren, is onze stellige overtuiging. Voor ons is de uitkomst onvermijdelijk: PlusOV werkt niet.

We kunnen ons voorstellen dat al dat ‘praten over’ u moedeloos maakt als u wekelijks of dagelijks in de problemen zit. Wij weten dat in het stadhuis, bij PlusOV en bij de vervoerders met man en macht en tot in de late uren wordt gewerkt en hopen dat dit de komende weken toch wat lucht geeft.

Deel dit bericht

Labels: , , ,