De eerste reactie van ChristenUnie Apeldoorn op de onderzoeksuitkomsten PlusOV.

image2
CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
Door ChristenUnie Nieuws op 15 november 2017 om 09:42

De eerste reactie van ChristenUnie Apeldoorn op de onderzoeksuitkomsten PlusOV.

We zijn blij dat er nu een duidelijk rapport ligt. De meeste conclusies verbazen ons niet, omdat die in lijn liggen met alles wat onze fractie via persoonlijke contacten, de krant, sociale media en ons college B&W bereikte. Al in juli bleken er (weer) problemen met het plansysteem. We hebben dit meteen aangekaart bij het college als terugkerend gevaar voor de uitvoering.

Onderschatting van het probleem door PlusOV, gebrek aan deugdelijke vervoersplannen, een plansysteem dat niet werkte etc. zijn pittige, maar voor ons geen verrassende onderzoeksuitkomsten. Wat ons wel verbaasde zijn het feit dat er voor mutaties door PlusOV geen deadline was gesteld voor gemeenten en zorgaanbieders. Dit had ook bij de gemeenten een belletje moeten laten rinkelen.

Onze fractie heeft bij de eerste signalen, die ons bereikten via chauffeurs en leerlingen, alarm geslagen bij de wethouders Kruithof en Blokhuis. Voor zover we kunnen overzien is de reactie van college in de afgelopen maanden steeds adequaat geweest. Soms hadden we het wel eens sneller gewild, maar je hebt te maken met regionale afspraken en dat geeft in dit soort situaties blijkbaar vertraging. Dat is ook iets wat we graag met het college bespreken, samen met de vraag welke risico's er zijn (geweest) voor de kwetsbare doelgroep en wat de interventies gekost hebben en gaan kosten. 

We hebben in de afgelopen tijd veel nare verhalen gehoord en hebben ons daarbij wel eens machteloos gevoeld. Die valt echter in het niet bij de machteloosheid die alle gedupeerden, soms dagelijks, ervaren. Wij delen dan ook van harte het meeleven dat ons college uitspreekt met alle kinderen, ouders, ouderen, scholen, etc. Een flink aantal van hen zijn uit hun gewone doen geraakt, door de maandenlange ontregeling van hun dagritme. Wij wensen ook de chauffeurs sterkte, waarvan er door deze gang van zaken met minder werkplezier en veel stress te maken kregen. 

We snappen dat het lastig is vertrouwen te hebben in het Plan van Aanpak. De maatregelen geven wat ons betreft hoop. We hopen dat de urgentie terdege gevoeld wordt door de mensen die dit plan uitvoeren.

Hanna Riezebos
Raadslid ChristenUnie Apeldoorn

Deel dit bericht

Labels: , ,