Kandidatenlijst en conceptprogramma: met vertrouwen de toekomst tegemoet!

kandidaten2018
Martin van Bruggen
Door Martin van Bruggen op 27 oktober 2017 om 11:55

Kandidatenlijst en conceptprogramma: met vertrouwen de toekomst tegemoet!

Vandaag presenteert de ChristenUnie Apeldoorn met gepaste trots de conceptkandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Bestuursvoorzitter Martin van Bruggen: "Met het vertrek van Paul Blokhuis en Roelof Veen was het zoeken naar een goede opvolging. Met deze lijst hebben wij er alle vertrouwen in dat we stevig in de startblokken staan".

“We denken een goede mix te hebben gevonden tussen ervaring en nieuw talent. Ons ledenaantal is vorig jaar opnieuw gegroeid en we zijn blij dat zoveel van hen ook actief willen bijdragen en zich willen inzetten voor het welzijn van onze stad."

Zoals reeds eerder bekend gemaakt wordt de lijst aangevoerd door Ben Bloem. De huidige raadsleden Hanna Riezebos, Erik Jan Aalbers en fractievertegenwoordiger Jarin van der Zande staan respectievelijk op de plekken 2 tot en met 4. Zij brengen de nodige ervaring mee. Dan volgen de nieuwkomers: sociaal geograaf Willeke de Jager staat op plek 5, verzuimcoördinator bij het Veluws College Peter Kranenburg op 6. Filosofiestudent Jan Werkman staat op 7 en met de nog maar net uit Groningen naar Apeldoorn verhuisde ondernemer Clariska van Hoek sluiten wij onze top 8.

De volledige kandidatenlijst wordt besproken op de ledenvergadering op dinsdag 7 november. Dan wordt ook het verkiezingsprogramma vastgesteld. In het verkiezingsprogramma presenteren wij plannen voor een ‘Hoopvolle toekomst’. Een toekomst waarin de ChristenUnie wil investeren in de comfortabele gezinsstad, waarin wij opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en waarin we heldere ambities uitspreken voor een groen, duurzaam Apeldoorn.

Deel dit bericht

Labels: , ,