Natuur en milieu

November 2020 - Motie Afval scheiden kun je leren om gescheiden afvalinzameling op scholen in te voeren. Motie ingetrokken na toezegging van de wethouder hier een inspanning op te leveren.

Oktober 2020 - Motie Koppelkansen met als doel lokaal opgewekte energie ook vooral lokaal te gebruiken: unaniem aangenomen met uitzondering van de tegenstem van de VSP.

November 2019 - Amendement 'duurzaamheid als topprioriteit', om de bezuinigingen op duurzaamheid terug te draaien. Alleen SGP, Partij voor de Dieren en SP steunden ons voorstel. De voltallige coalitie bestaande uit VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA, D66 en GroenLinks, alsmede de PvdA, VSP, 50Plus, Groei en Toekomst en Gemeentebelangen stemden tegen. 

Januari 2018 - In samenwerking met de landelijke fractie een lobby tegen de vliegroutes van Lelystad Airport.

November 2017 - Amendement Eigen Wind is Waardevol van ChristenUnie, D66, GroenLinks, PVDA, SGP en PVDD, om de plaatsing van windmolens in de gemeente niet bij voorbaat onmogelijk te maken. 

September 2017 - Unanieme motie "Vliegen tegen vleugels" om de voorgedragen routevarianten vanaf vliegveld Lelystad af te wijze vanwege de negatieve effecten voor leefbaarheid van Apeldoorn en de Veluwe. 

Mei 2017 - motie D66, ChristenUnie, PSA en GroenLinks "beteugelen Teuge" om na een fout van ministerie van Infrastructuur en Milieu toch vast te houden aan de eerder afgesproken geluidsnormen voor Vliegveld Teuge. Unaniem aangenomen.

September 2016 - Motie D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA "Fairtrade Gemeente", aangenomen met 32 stemmen voor en 5 tegen

Juni 2016 - Vervolg op schriftelijke vragen BEST-tas: motie vreemd, BEST-tas beter opgelost, aangenomen met 20 stemmen voor en 16 tegen.

Mei 2016 - Schriftelijke vragen mbt invoering BEST-tas en gevolgen voor diverse stichtingen, verenigingen en kerken

November 2014 - Actualiteitsvragen over het terugdringen van plastic tassen in winkels