Natuur en milieu

September 2017 - Unanieme motie "Vliegen tegen vleugels" om de voorgedragen routevarianten vanaf vliegveld Lelystad af te wijze vanwege de negatieve effecten voor leefbaarheid van Apeldoorn en de Veluwe. 

Mei 2017 - motie D66, ChristenUnie, PSA en GroenLinks "beteugelen Teuge" om na een fout van ministerie van Infrastructuur en Milieu toch vast te houden aan de eerder afgesproken geluidsnormen voor Vliegveld Teuge. Unaniem aangenomen.

September 2016 - Motie D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA "Fairtrade Gemeente", aangenomen met 32 stemmen voor en 5 tegen

Juni 2016 - Vervolg op schriftelijke vragen BEST-tas: motie vreemd, BEST-tas beter opgelost, aangenomen met 20 stemmen voor en 16 tegen.

Mei 2016 - Schriftelijke vragen mbt invoering BEST-tas en gevolgen voor diverse stichtingen, verenigingen en kerken

November 2014 - Actualiteitsvragen over het terugdringen van plastic tassen in winkels