Jeugd, gezin en onderwijs

Juli 2017 - Schriftelijke vragen Coördinatiepunt Jonge Moeders - zorg rondom knelpunten in de hulp aan jonge moeders en kinderen uit zgn. multiprobleem gezinnen. 

Juni 2017 - Amendement op de voorjaarsnota "Gewichtig genoeg" om bij de tweede fase van het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) ook aandacht te geven aan het probleem van ondergewicht - unaniem aangenomen.
- Motie "Kansen voor iedereen" van GroenLinks en ChristenUnie om de wachtlijst weg te werken bij Opstap (leer- en spelprogramma voor kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken) - met uitzondering van de VVD unaniem aangenomen. 

Mei 2017 - Motie "Wie de jeugd heeft", met als doel het instellen van een lokaal Jeugdlintje als ondersheiding voor jongeren die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt - met uitzondering van de VVD unaniem aangenomen. 

December 2016 - Extra aandacht voor leesbevordering jeugd - Amendement cultuurnota om leesbevordering bij kinderen wordt specifiek doel voor CODA. Unaniem aangenomen.

Juli 2016 - Schriftelijke vragen (vervolg februari) nav rechterlijke uitspraak mengvormen winkel/horeca ("Wijntje bij de kapper")

April 2016 - Schriftelijke vragen nav reeks gewapende overvallen met jonge verdachten en op-echt-gelijkende wapens

Februari 2016 - Schriftelijke vragen mbt handhaving Drank- en Horecawet en Nix18 bij mengvormen winkel/horeca ("Wijntje bij de kapper")

November 2015
- Motie met betrekking tot gevolgen van vechtscheidingen, unaniem aangenomen.
Motie veilig fietsverkeer, unaniem aangenomen.

September 2015 - Actualiteitsvragen Meer ruimte voor het fietsende schoolkind

Februari 2015 - Schriftelijke vragen ouderbijdrage jeugdwet. Gevolg: inning van de ouderbijdrage voor dagbehandeling wordt opgeschort.