Jeugd, gezin en onderwijs

Juni 2018 - Naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie heeft het college toegezegd om een plan te maken voor het verhogen van de studietoeslag voor studenten met een beperking. 

Februari 2018 - Vragen van de ChristenUnie aan het college naar zorgverlening aan pleegouders na 18 jaar, brachten deze mogelijkheid weer onder de aandacht. 

Januari 2018 - Naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie gaf het college aan via het CJG te anticiperen op een goede wetsoverdracht voor de persoonlijke verzorging van kinderen. 

Oktober 2017 - Toezegging van de wethouder dat er aandacht gegeven wordt aan het Omgangshuis. Dit staat inmiddels in de Transformatieagenda Jeugd.

Juli 2017 - Schriftelijke vragen Coördinatiepunt Jonge Moeders - zorg rondom knelpunten in de hulp aan jonge moeders en kinderen uit zgn. multiprobleem gezinnen. 

Juni 2017 - In samenwerking met Lokaal Apeldoorn rondetafelgesprekken en een verbeterplan voor Veilig Thuis.

Juni 2017 - Amendement op de voorjaarsnota "Gewichtig genoeg" om bij de tweede fase van het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) ook aandacht te geven aan het probleem van ondergewicht - unaniem aangenomen.
- Motie "Kansen voor iedereen" van GroenLinks en ChristenUnie om de wachtlijst weg te werken bij Opstap (leer- en spelprogramma voor kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken) - met uitzondering van de VVD unaniem aangenomen. 

Mei 2017 - Motie "Wie de jeugd heeft", met als doel het instellen van een lokaal Jeugdlintje als ondersheiding voor jongeren die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Toezegging van de wethouder.

December 2016 - Extra aandacht voor leesbevordering jeugd - Amendement cultuurnota om leesbevordering bij kinderen wordt specifiek doel voor CODA. Unaniem aangenomen.

Juli 2016 - Schriftelijke vragen (vervolg februari) nav rechterlijke uitspraak mengvormen winkel/horeca ("Wijntje bij de kapper")

April 2016 - Schriftelijke vragen nav reeks gewapende overvallen met jonge verdachten en op-echt-gelijkende wapens

Februari 2016 - Schriftelijke vragen mbt handhaving Drank- en Horecawet en Nix18 bij mengvormen winkel/horeca ("Wijntje bij de kapper")

November 2015
- Motie met betrekking tot gevolgen van vechtscheidingen, unaniem aangenomen.
Motie veilig fietsverkeer, unaniem aangenomen.

September 2015 - Actualiteitsvragen Meer ruimte voor het fietsende schoolkind

Februari 2015 - Schriftelijke vragen ouderbijdrage jeugdwet. Gevolg: inning van de ouderbijdrage voor dagbehandeling wordt opgeschort.