Een brug te ver

Plaatjebrugweblog.jpg
Peter Kranenburg.jpg
Door Peter Kranenburg op 30 juni 2022 om 23:30

Een brug te ver

Het centrum voor veiligheid en digitalisering is intussen gevestigd aan de Wapenrustlaan, in het voormalige kantoor van ABN Amro. Saxion gaat ook op deze locatie onderwijs aanbieden vanaf september. Het college heeft besloten dat hiervoor een directe verbinding met het station mogelijk moet zijn, met behulp van een brug.

Voordat een definitieve brug over het kanaal gemaakt wordt, ligt nu de vraag voor of er €650.000,- begroot mag worden voor de huur van een tijdelijke brug voor vijf jaar. Met behulp van deze loopbrug kunnen studenten dan in een rechte lijn naar het station lopen. Dit levert in een gunstig geval een tijdwinst van ongeveer 4 tot 5 minuten op.

Het argument om dit te doen vanuit het college en Saxion, is het wegnemen van een mogelijke mentale barrière en het verkorten van de looptijd. Ook is er sprake van ‘ontsluiting’ volgens het college van burgemeester en wethouders.

De ChristenUnie vindt dit voorstel ongegrond en duidelijk gezegd: flauwekul. Van de loopbrug kan enkel gebruik gemaakt worden als je goed ter been bent. De tijdwinst is verwaarloosbaar. Van een ‘mentale barrière’ om onderwijs te volgen als je niet in een rechte lijn naar school kunt lopen kan onzes inziens geen sprake zijn.

Er is simpelweg geen sprake van ontsluiting, omdat het nu ook niet afgesloten is! Je moet alleen enkele minuten verder lopen via een gelijkvloerse route.

Wij hopen dat de gemeenteraad in Apeldoorn zich duaal blijft opstellen. Er is geen enkele goede uitleg mogelijk naar onze Apeldoornse inwoners om deze ongelukkige belofte van het college rugdekking te geven.

Peter Kranenburg, fractievertegenwoordiger

Deel dit bericht