Worden ook Apeldoorners gekort op hun uitkering als ze geholpen worden?

boodschappen.jpg
CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
Door ChristenUnie Nieuws op 3 januari 2021 om 21:39

Worden ook Apeldoorners gekort op hun uitkering als ze geholpen worden?

Heel Nederland was in rep en roer na het bericht dat een vrouw in de bijstand uit Wijdemeren ruim €7.000 moest terugbetalen aan de gemeente omdat haar moeder zo nu en dan boodschappen deed. Wat mij betreft volkomen terecht. Zeker in het licht van de recente berichten rondom de toeslagenaffaire is het van belang ook de rol van de lokale overheid (de gemeente) kritisch te bezien als het gaat om inwoners bestempelen als fraudeurs.

Reden genoeg om samen met de SP schriftelijke vragen hierover te stellen aan ons college. Hoe zit dit het in Apeldoorn als iemand hulp krijgt van kerken, de Voedselbank, of de buurvrouw? Hoe vaak krijgen Apeldoorners uitkeringsgerichtende het stempel "fraudeur" opgeplakt, op basis waarvan is dat, en welke gevolgen heeft dat voor hun toekomst?

Ja, als je bijstand ontvangt van de gemeente is dat aan voorwaarden en spelregels gebonden. En dat de gemeente daarop toeziet is terecht. Maar het is ook belangrijk dat de menselijke maat bij dit toezicht en de handhaving niet uit het oog verloren raakt. Kleine giften of een tas boodschappen van goedbedoelende instanties of inwoners moeten wat ons betreft mogelijk blijven zonder dat kwetsbare inwoners hierdoor diep in de problemen raken. Als overheid zouden we juist blij moeten zijn met een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.

Deel dit bericht

Labels: , ,