Wie maakt de lokale omroep?

rope-pulling.jpeg
Peter Kranenburg.jpg
Door Peter Kranenburg op 17 december 2020 om 18:00

Wie maakt de lokale omroep?

Deze vraag lijkt een vrije worp in de lucht. Maar het is een hele relevante vraag. Vanavond is het debat over welke partij voorgedragen wordt als lokale omroep van de gemeente Apeldoorn. Deze aanbeveling is nodig omdat er iedere vijf jaar een licentie wordt verstrekt door het commissariaat voor de media. Met deze licentie mag de omroep zich de lokale omroep noemen en heeft het jaarlijks recht op €1,32 subsidie per huishouden (ruim €97.000,-/jaar). De afgelopen keren hebben zich drie partijen geroerd in deze strijd om de vijfjaarlijkse gunning. RTV Apeldoorn, Valouwe Media Stichting en Veluwe Centraal.

De afgelopen drie keer heeft RTV Apeldoorn de licentie verkregen. Maar niet zonder meer. Samenwerking met de andere partijen was ook toen al de grote en logische wens van de vertegenwoordiging van de Apeldoorner: de gemeenteraad.

Er is dit keer nog een aantal andere aspecten benoemd als wens. Interactieve online media, jongerenparticipatie en een meer financiële zelfvoorzienendheid bijvoorbeeld. Op basis van onder andere deze punten hebben de drie partijen afgelopen zomer een plan van aanpak geschreven.

Nu is het natuurlijk zo dat RTV Apeldoorn een andere uitgangspositie heeft, maar beoordeeld moet worden op de plannen. Dat is heel lastig. Want ja, ze hebben natuurlijk al laten zien wat ze kunnen en er is een enorme groep vrijwilligers in Apeldoorn actief voor RTV (meer dan 140 hoorden we). Maar aan de andere kant zijn er de andere partijen die van alles kunnen beloven, maar hebben dit nog niet hebben kunnen waarmaken als lokale omroep. Ze hebben echter wel als commerciële Apeldoornse radiozender hun sporen verdiend.

Het is een enorm dilemma. Een dilemma dat ons als fractie tot de kern brengt: wie maakt de lokale omroep? En dat is niet alleen het bestuur, niet alleen het beleid. Nee, dat is de grote club vrijwilligers. En deze vrijwilligers hebben recht op de beste kwaliteit, net als dat de Apeldoornse bevolking recht heeft op een diverse, online interactieve en onafhankelijke journalistieke omroep met bijbehorende afspraken. En daar is naast het subsidiebudget, digitale kennis en visie, ook geld voor nodig. Om dat te bereiken heb je iedereen nodig die kennis en ervaring in huis heeft.

Het bestuur van RTV Apeldoorn heeft onze fractie niet de indruk gegeven dit keer wél een vruchtbare samenwerking met andere partijen te kunnen laten slagen. Er is in de intenties niets anders dan vijf (en vijftien) jaar geleden, toen deze ook werden uitgesproken. Valouwe Media Stichting heeft ons met haar visie, digitale kennis en ambitie wél de indruk gegeven een moderne publieke omroep te kunnen starten. Onze voorkeur hebben wij dan ook voor deze stichting, die -net als RTV Apeldoorn 15 jaar geleden- het Apeldoornse medialandschap een vernieuwende impuls kan geven. Gebaseerd op samenwerking met alle expertise die zich aandient. Een lokale publieke omroep met ambitie, waar ook de huidige Apeldoornse omroepmakers (vrijwilligers) vernieuwing en ambitie mogen tonen.

Deel dit bericht

Labels: ,