Een gezegend jaar

TOF_2499
CU-Logo-plusje-PosterVariant-RGB
Door ChristenUnie Nieuws op 17 december 2018 om 14:00

Een gezegend jaar

Het is alweer zover, het jaar is bijna om. Tijd om dankbaar terug te kijken op een gezegend jaar. 

2018 was het jaar van gemeenteraadsverkiezingen. Waarin we mét uw hulp een mooi resultaat behaalden en met 4 zetels aan de slag mochten gaan. Het jaar waarin we niet in de coalitie, maar als grootste oppositiepartij een belangrijke verantwoordelijkheid op ons mochten nemen in de Apeldoornse gemeenteraad.

Een jaar waarin we opnieuw van betekenis mochten zijn voor onze mooie stad, op thema's die ons na aan het hart liggen, zoals zorg, veiligheid en duurzaamheid.

We stelden vragen over het tekort aan mogelijkheden voor respijtzorg, aanleiding voor het college om dit op te gaan lossen. En ook voor de palliatieve zorg kwam dankzij de ChristenUnie aandacht in de media. Er kwam zicht op de wachtlijsten en de samenwerking met het zorgveld. In mei van dit jaar werd naar aanleiding van schriftelijke vragen van de ChristenUnie een zorgcoördinator Mensenhandel in de regio VNOG gerealiseerd. En in juni deed het college naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie de toezegging de studietoeslag voor studenten met een beperking te verhogen.

Na de zomer heeft Hanna namens ons nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor de problemen bij PlusOV en waren wij de eerste politieke partij in de regio die het college adviseerde te stoppen met het vervoersbedrijf. En op het gebied van veiligheid kwam er op initiatief van Jarin van der Zande en Peter Kranenburg een verbod op het voeren van zwijnen, en een onderzoek naar vuurwerkvrije zones. Bij de vaststelling van de begroting vroegen we aandacht voor het effect van duurzaamheidsambities op huishoudens met een kleine beurs, bleef het mantelzorgcompliment op €100, kwam de gehandicaptenkaart in aanmerking voor bijzondere bijstand en benadrukten we het belang van praktijkonderwijs. 

En tot slot organiseerden we in november een bijeenkomst over preventie, met 'onze' Paul Blokhuis en professionals uit het CJG, de GGD en de sportwereld. Het was een goedbezochte avond, met een goede inhoudelijke discussie.

Kortom, het was een bewogen jaar. Waarin we veel mochten betekenen en tot zegen mochten zijn voor onze stad.

We zijn ons ook bewust van onze beperkingen. Zo zijn wij niet in staat om *alles* op te lossen, hebben wij met onze fractie van 4 ook onze blinde vlekken en laten onze agenda's soms geen ruimte meer voor nieuwe onderwerpen of afspraken. Dat vinden we soms oprecht jammer. Wilt u ons graag ergens op wijzen of iets bij ons onder de aandacht brengen? Schrijf ons een mailtje, of doe ons een berichtje via ons Facebook-, Twitter- of Instagram-account. 

Want de ChristenUnie Apeldoorn is niet alleen de fractie, het bestuur, of enkele actieve leden. De ChristenUnie Apeldoorn zijn wij samen, met elkaar. 

Wij wensen u een heel gezegend 2019 toe.

Ben, Hanna, Erik Jan, Jarin, Willeke, Peter en Jan

Deel dit bericht

Labels: