Waarom een motie over PlusOV niet meer nodig is

plusovbellen
CU-Apeldoorn_039_0C0A0377.jpg
Door Hanna Riezebos op 11 oktober 2018 om 10:00

Waarom een motie over PlusOV niet meer nodig is

De laatste vergadering waarin de gemeenteraad een motie kan indienen om het college te vragen de dienstverleningsovereenkomst met de vervoerscentrale PlusOV op te zeggen, is vanavond. Omdat wethouder Stukker op 27 september na de dialoog over PlusOV heeft aangegeven dat het college wil stoppen met het doelgroepenvervoer te regelen via PlusOV, zal de ChristenUnie deze aangekondigde motie niet meer indienen. Doorslaggevende reden van de wethouder was: ‘PlusOV is te groot en het staat te ver van de mensen af.’

Wij zijn het helemaal eens met deze analyse, die deze avond meerdere malen werd bevestigd door de schokkende verhalen van de aanwezige ouders. Wij zijn nog steeds blij en opgelucht dat nu alle politieke partijen en het college onze constatering van 11 september in de motie onderschrijven, nl. dat de manier waarop de gemeenteraden in deze regio de vervoersplanning hebben geregeld onwerkbaar is, en de doelstelling (prettig, efficiënt en betaalbaar vervoer) onvoldoende wordt gehaald.’ Daarmee is het doel dat wij met deze motie voor ogen hadden reeds bereikt.

Blijkbaar is de vervoerscentrale bij lange na niet flexibel genoeg voor de gebruikers, lopen de gebruikers behoorlijke risico’s, en is er in de uitvoering ook een ongewenste voedingsbodem voor conflicten tussen de regiecentrale en de uitvoerende vervoerders. Wij hechten eraan hier te herhalen wat wij in de motie verwoordden: de vervoerscentrale PlusOV heeft er, voor zover wij als fractie dat kunnen overzien, ‘alles aan gedaan om een herhaling van vorig jaar te voorkomen.’ Er is veel en lang overgewerkt door de medewerkers in de vervoerscentrale, onder grote maatschappelijke druk. Waarschijnlijk was deze regionale ‘vervoersoperatie’ een logistiek onmogelijke opdracht voor PlusOV, gezien de uitgebreide en diverse vervoersstromen. We vinden het echter een te onoverzichtelijke situatie om hier al te harde uitspraken over te doen; we vermoeden dat meerdere factoren tezamen een onvermijdelijke neerwaartse spiraal hebben veroorzaakt vanaf halverwege zomer 2018.

Het vervolg

Op dit moment worden de vervolgstappen door het college verder uitgewerkt; deze worden op donderdag 18 oktober aan de raad voorgelegd. Het scenario* dat het college schetste aan de raad, komt overeen met de brede opdracht in de (niet ingediende) motie. Wij zullen in de nieuwe situatie letten op een voorkomen van de problemen die zich nu voordeden: het van de radar verdwijnen van ernstige problematiek, en ongewenste conflicten tussen uitvoerenden van een belangrijke overheidstaak. Een belangrijk aspect is daarbij de consulterende rol van de raad. Wij vonden de situatie die nu ontstond erg onwenselijk. In een te korte tijd en in een voor de raad ondoorzichtige situatie, moest door het college snel worden besloten over kwetsbare gezinnen. Hierdoor was de raad op haar beurt onvoldoende in staat haar adviserende rol goed en tijdig te vervullen.

In de komende weken zullen wij daarom de vinger aan de pols houden over de aangedragen oplossingen.

*UPDATE 12-10-2018: in een eerdere versie van dit weblog werd nog gesproken over "uitstapscenario's" (meervoud). Terecht werden wij er op gewezen dat er door het college niet meerdere, maar één uitstapscenario is uitgesproken (namelijk het stoppen met routegebonden vervoer door PlusOV).

Deel dit bericht

Labels: , ,