De paradox van de lege tribune

Webblog 24-09 Jan lege stoel
Jan.jpg
Door Jan Werkman op 25 september 2018 om 09:45

De paradox van de lege tribune

Er zijn van die locaties waar het niet vreemd is als een tribune bijna leeg is. Een collegezaal op maandagochtend bijvoorbeeld. Of een bioscoopzaal midden op de dag. De gemeenteraadszaal is niet een van die locaties. En toch was de publieke tribune ook afgelopen donderdag, bij de eerste raadsvergadering sinds het zomerreces, nagenoeg leeg.

Als men aan een politicus vraagt voor wie ze in de politiek zitten, dan zullen ze allemaal antwoorden: voor de burgers. ‘De inwoners van onze mooie stad Apeldoorn’, daarvoor staan ze er stuk voor stuk. Gelukkig maar. Het is echter nog niet gelukt om die burgers ook warm te maken voor een raadsvergadering. En dat is wel jammer. Want de gemeenteraadsvergadering is geen college, waar men alleen hoeft te luisteren, maar het is, op een bepaalde manier, ook een dialoog.

Natuurlijk is het in de eerste plaats een dialoog tussen de raadsleden onderling, en tussen de raad en het college. Maar het is ook een dialoog tussen de politiek en de burgers, tussen het bestuur en de stad. Burgers horen de besluitvorming over onderwerpen die hún aangaan. Politici praten in de wandelgangen met die burgers over deze onderwerpen. Als er hier een levendige dialoog ontstaat, dan is dat goed voor Apeldoorn. Waarom ontbreekt dan die dialoog?

Het wordt zaak om als politiek weer te bedenken wat we bedoelen met het voor de burgers doen. Helaas wordt ‘voor de burgers’ meer dan eens opgevat als ‘ten overstaan van de burgers’. De raadsvergadering wordt dan een plek om de eigen visie te etaleren voor het publiek. De paradox is, dat het publiek vervolgens bijna niet aanwezig is. De visie wordt gepresenteerd tegen een lege stoel. Dit profileringsgedrag gaat ten koste van de efficiëntie, maar ook van de aantrekkelijkheid van de lokale politiek. Er is op die manier weinig dialoog meer mogelijk. Wie wil daar nu een hele avond naar zitten kijken?

Gelukkig kan het ook anders. Aankomende donderdag, 27 september, kunt u zien hoe de dialoog wél kan werken. Dan vindt om 19 uur de dialoog over PlusOV plaats: de gemeenteraad luistert naar de bewoners en betrokkenen. Daarna gaat de raad gezamenlijk in gesprek om te spreken over een oplossing. Hierbij staat niet het politieke profileren voorop, maar het constructieve denken richting een oplossing. Ik verwacht donderdag een volle tribune, want zeg nou zelf: dit wilt u toch niet missen?

Jan Werkman, Fractieassistent

Meer informatie over de bespreking over PlusOV van donderdag vindt u hier

Labels: , , , ,