Waakzaam en dienstbaar

Webblog 13-05 Peter Dienstbaar
Peter binnen.jpg
Door Peter Kranenburg op 14 mei 2018 om 10:40

Waakzaam en dienstbaar

Waakzaam en dienstbaar. Die spreuk staat al weer een aantal jaar op alle opvallende politievoertuigen in Nederland. En met name met dat dienstbare valt de Nederlandse politie op. Niet dienstbaar aan de wet, maar aan de burgers. Wellicht dat daarom het woord ‘diender’ dan ook niet als belediging wordt opgevat door de meeste agenten.

En dat dienstbare zien we gelukkig ook op veel andere fronten terug in de Nederlandse samenleving: van actieve vrijwilligers bij verenigingen, tot aan het snoeien van de haag bij die oude buurman.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in 2015 berekend dat Nederland meer vrijwilligers heeft, dan welk ander land ook. Uit dit onderzoek blijkt trouwens ook dat mensen met een kerkelijke achtergrond vaker vrijwilligerswerk doen dan mensen zonder religieuze achtergrond.

Natuurlijk zullen er bij een stichting met christelijke grondbeginselen meer christenen aan de slag zijn, dan bij een voetbalvereniging. Maar dat in cijfers bekrachtigd wordt dat in het hele spectrum met name christenen zich op deze wijze dienstbaar opstellen, vind ik mooi om te zien.

Toen ik de ChristenUnie in Apeldoorn leerde kennen, ontdekte ik dat het woord dienstbaarheid ook van toepassing kan zijn in de lokale politiek. Dienstbaar aan alle inwoners van de gemeente Apeldoorn. Binnen de fractie en binnen het bestuur leerde ik de motivatie kennen om hard en professioneel te werken. En dat werkte aanstekelijk. Ik wilde deel uit maken van een club die zonder borstklopperij en zonder bedrog, even hard wil werken voor ‘de achterban’, als voor de mensen die een totaal andere mening hebben.

Nu ben ik deel van de fractie en mag ik als onderdeel van de lokale overheid, meedenken over zaken die impact hebben op het leven van alle Apeldoorners. Ik mag de belangen van individuen en van groepen behartigen. Ik mag een pleitbezorger zijn van vrijheid om te zeggen en te geloven wat je wilt.

En het mooiste is: ik mag me daarin laten leiden door Jezus. Het mooiste voorbeeld van een dienende overheid. Zonder zonde en vol liefde leidt Hij nog steeds en – met Zijn volgelingen in het Apeldoornse bestuur – ook in Apeldoorn.

Labels: ,