BOB - dat geeft vertrouwen

Website Foto7
Website Portret Willeke
Door Willeke de Jager op 24 april 2018 om 19:40

BOB - dat geeft vertrouwen

BOB kennen we als rijden zonder alcohol. Als ChristenUnie Apeldoorn fractie kennen we BOB ook als Beeld Oordeel Besluit. Zo meteen meer hierover.

Donderdag 19 april ben ik samen met Peter Kranenburg geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger. Een geweldige functie waarin we de vier ChristenUnie raadsleden zullen ondersteunen. Met Jan Werkman als fractieassistent is ons 7-koppige team daarmee compleet.

In de politiek bereik je in je eentje weinig, maar met elkaar des te meer. Dat geldt voor samenwerking met andere partijen, maar dat geldt zeker ook binnen de eigen fractie. Daarom hebben we eerder deze maand twee dagen genomen om elkaar beter te leren kennen. Aan het water van Zwartsluis zijn we elkaars sterke en minder sterke kanten meer gaan waarderen. Wat gaf dat waardevolle momenten met eye-openers over wie we zijn. Ook kleurden we er onze rol als waarschijnlijke oppositie partij verder in, een rol die voor ons allemaal nieuw is na twaalf jaar coalitie.

Maar ook namen we in Zwartsluis onze interne procesvoering onder de loep. En dan kom ik weer bij BOB: Beeld Oordeel Besluit. Want hoe verleidelijk is het in de politiek en voor ons als fractie om snel naar de laatste B van Besluitvorming toe te werken. En hoe waardevol is het daarom om samen stil te staan bij het zorgvuldig doorlopen van de BOB. Om tijd te nemen voor de beeldvorming. En vervolgens het oordeel goed af te wegen. En pas daarna besluiten te nemen. 

Ook in de Apeldoornse politiek is een plek gegeven aan de Beeld-, Oordeel- en Besluitvormingsfasen. Zo komen onderwerpen eerst in de Politieke Markt (PMA) waar de beeldvorming en oordeelsvorming plaatsvindt. In deze fase mogen ook burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich uitspreken. Pas daarna komen onderwerpen in de raadsvergadering waar er besluiten over genomen worden. Dit BOB proces binnen de eigen fractie en de gemeenteraad geeft ruimte aan optimale besluitvorming over onderwerpen die gaan over Apeldoorn en haar inwoners.

De gemeente politiek is relatief nieuw voor mij. Moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn instrumenten die ik, samen met mijn fractie, voor het eerst uit mijn politieke gereedschapskist ga pakken. 

Ik heb de BOB vorige week toegevoegd aan deze kist. Met mijn resultaatgerichtheid is de BOB er één die mij zal helpen om onderwerpen die de revue passeren zorgvuldig af te wegen. Weten dat mijn fractiegenoten en de gemeenteraad dit proces ook bewandelen geeft vertrouwen voor de komende jaren.

Willeke de Jager

Fractievertegenwoordiger

Deel dit bericht

Labels: ,