Gemeentelijk beleid over windmolens nodig

Windmolens.jpg
CU-Apeldoorn_040_0C0A0385.jpg
Door Jeannet Huizing op 30 september 2017 om 14:12

Gemeentelijk beleid over windmolens nodig

Op 28 september was het aan de gemeenteraad om te reageren op de mogelijkheden voor windmolens in Apeldoorn en de plannen van energiecoöperatie deA in Beekbergsebroek. Een gevoelig onderwerp in aanloop naar de verkiezingen van voorjaar 2018. De PMA-vergadering is hier terug te kijken.

De ChristenUnie vindt dat windenergie ook binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn kan, zij het niet op veel plekken. Verder willen wij dat er bovenop de wettelijke eisen eigen gemeentebeleid komt om de omwonenden van een windpark optimaal te compenseren en overlast te beperken. Beleid hiervoor wordt na afgelopen donderdag voorbereid en zet de huidige plannen - helaas -  langer op slot.

Conclusie van de vergadering was al dat de 3 windmolens van deA niet kunnen doorgaan. De verhoudingen in de raad zijn dat het CDA, VVD, LA en 50plus tegen windenergie in de hele gemeente zijn (samen goed voor 16 stemmen). D66 en SGP zijn tegen de huidige plannen (9 stemmen), wat 25 tegenstemmen tegen dit molenplan geeft bij 39 raadszetels. ChristenUnie, PvdA, PvdD, PSA en GroenLinks stonden welwillender tegenover de plannen en willen wel kijken naar extra beleid om overlast te beperken. D66 en SGP willen wel eigen gemeentebeleid voor toekomstige initiatieven.

Ten onrechte bestaat bij sommige partijen de indruk dat er nog keuzes te maken zijn, terwijl de ChristenUnie meent dat er gezien onze basale elektriciteitsbehoefte geen andere optie is dan om alle nieuwe vormen van energieopwekking naast elkaar te gebruiken.

Jeannet Huizing-Hekert, raadslid

(foto: krantenartikel Stentor 28 september 2017)

Deel dit bericht

Labels: ,