Welkom bij de fractie

De fractie van de ChristenUnie vergadert normaliter elke maandagavond in het Oude Raadhuis vanaf 20.00 uur. Je vindt ons op de bovenste etage.

Heb je een onderwerp dat je met ons wilt bespreken? Of heb je interesse in de plaatselijke politiek? Dan ben je van harte welkom op onze vergadering! Laat het weten aan fractie-assistent Jan Werkman via christenunie@apeldoorn.nl

Meld je aan als aspirant raads- of bestuurslid (m/v)

Wij zijn altijd op zoek naar talent. Wil jij de komende tijd een actieve bijdrage leveren aan het werk van fractie of bestuur? Laat het ons weten via bestuur@apeldoorn.christenunie.nl of fractie@apeldoorn.christenunie.nl.

Word lid

Als ChristenUnie willen we graag zo veel mogelijk mensen betrekken bij onze partij om impact te hebben op de politiek in Apeldoorn. We geloven dat christelijke waarden en normen goed zijn voor ieder mens. Samen proberen we van Apeldoorn een plaats te maken waar iedereen welkom is, naar elkaar omziet en goed kan leven. Jij kunt ons bij dit werk helpen door lid van de ChristenUnie te worden

Is lidmaatschap een stap te ver? Volg ons dan in ieder geval op FacebookInstagram en/of Twitter en abonneer je op onze nieuwsbrief. 

Word fractiepartner

We zoeken mensen die met verstand van zaken kunnen meepraten over strategie en beleid op de terreinen van zorg, ondernemen en bouwen. Die het leuk vinden incidenteel of structureel hun expertise met ons te delen. Laat het ons weten: christenunie@apeldoorn.nl