Ruimtelijke ordening en wonen

Juni 2020 - Schriftelijke vragen over illegaal kamerverhuur in Apeldoorn.

Mei 2018 - naar aanleiding van berichtgeving over een van rechtswege verleende vergunning voor een broodjeszaak aan de Gritstraat, waardoor omwonenden niet tijdig kunnen worden geïnformeerd, vrogen wij aandacht voor het tijdig in behandeling nemen van vergunningen, zeker als het om potentiëel gevoelige vergunningen gaat. 

Februari 2017 - Motie om ook de mogelijkheid van een pendeldienst mee te nemen in de zoektocht naar een oplossing voor de parkeerproblematiek in Apeldoorn-West (Apenheul/AGOVV) - motie overgenomen door het college van B&W.

Juli 2016
- Actualiteitsvragen mbt de verlening van evenementenvergunningen en de bezwaarmogelijkheden daarop.

Oktober 2015 - Actualiteitsvragen omtrent Westpoint

Juli 2015 - Schriftelijke vragen over nieuwbouw De Basis aan de Condorweg