Kandidaten GR2018

 • 1. Ben Bloem

  Door mijn werk als hulpverlener onder dak- en thuislozen en mensen met schulden ontdekte ik hoe beleid niet alleen landelijk maar steeds meer lokaal wordt bepaald. Dat ging kriebelen, ik wilde graag meedenken, actief meedoen en ook verantwoordelijkheid dragen. Zo ben ik in de gemeentepolitiek terechtgekomen, eerst als raadslid en sinds kort ook als wethouder.

  Ik werk er graag aan mee om op een afgewogen en zorgvuldige manier keuzes te maken, zeker als die keuzes soms verstrekkende gevolgen hebben. Ik ben voor transparante politiek, dus via Twitter, Facebook en Instagram betrek ik mensen graag bij wat we doen.

 • 2. Hanna Riezebos-Van der Veen

  Na ons trouwen in 1999 zijn mijn man en ik in Apeldoorn komen wonen. Inmiddels zijn we met z'n vieren; we genieten momenteel volop van onze twee tienerdochters. Voor ChristenUnie Apeldoorn ben ik sinds 2008 actief. De plek van het gezin in de samenleving heeft mijn bijzondere interesse. Ik neem graag initiatieven op dit onderwerp en heb me ingezet voor aanscherping van het beleid voor vechtscheidingen, tienermoeders, verkeersveiligheid voor kinderen, Nix18, mantelzorgers en vrijwilligers maar ook voor de stapeling van zorgkosten en het uitstapprogramma voor prostituees. In mijn vrije tijd mag ik graag schrijven, lezen, broodbakken, wandelen en vogels spotten op de Veluwe of in de IJsselvallei.

 • 3. Erik Jan Aalbers

  In de raad staan vaak onderwerpen op de agenda die letterlijk de ruimte bepalen voor de burger. Daar komen ook vaak allerlei emoties bij kijken. Het bij elkaar te brengen van publiek en individueel belang vind ik een mooie uitdaging.

 • 4. Jarin van der Zande

 • 5. Willeke de Jager-Meindertsma

  Doelgericht, betrokken en sensitief; dat is wat mij kenmerkt. Getrouwd met Gijs, moeder van Timon en Loïs, en sinds een paar jaar met veel plezier betrokken bij de ChristenUnie. Een partij waarbij ik mij thuis voel en waar ik helemaal vanuit mijn motivatie kan werken. Als sociaal geograaf ligt mijn interesse bij de relatie tussen mens en aarde. Mijn focus ligt daarom op de woningmarkt, de ruimtelijke leefomgeving en op duurzaamheid.

  Voor meer over mij zie LinkedIn.

  Voor mijn boek over de woningmarkt zie: wi.christenunie.nl.

 • 6. Peter Kranenburg

  Sinds 2010 ben ik samen met mijn vrouw woonachtig in Apeldoorn en als vader van twee jonge dochters, maak ik mij sterk voor een sociale gemeente. Ondanks mijn leeftijd heb ik in verscheidene domeinen werkervaring opgedaan, die toepasbaar is binnen de Apeldoornse politiek.

  Zo wil ik als voormalig hoofdagent een stevig veiligheidsbeleid waarin keuzes gemaakt durven worden. Als ondernemer wil ik dat bedrijven enthousiast worden gemaakt om ook de 'minder gewilde werknemer' een mooie baan te bezorgen. En als verzuimcoördinator op een VMBO, wil ik werken aan duidelijk zicht op werk en wonen voor jongeren.

  Naast dat alles geniet ik van de natuur en werk ik graag mee aan een duurzame omgang met Zijn schepping.

 • 7. Jan Werkman

  Ik zocht een manier om mezelf nuttig te maken voor de samenleving, naast mijn studie in Utrecht. Die vond ik in de lokale politiek. Door vanuit christelijke waarden concrete vraagstukken op te lossen, kunnen we stap voor stap Apeldoorn een beetje mooier maken. Het mooie aan lokale politiek vind ik de korte lijntjes tussen mensen en politici. Dat geldt zeker ook voor de thema's waar mijn aandacht ligt: ruimtelijke ordening, mobiliteit en duurzaamheid.

 • 8. Clariska van Hoek-Volkerink

  Ik wil me inzetten voor de ChristenUnie omdat ik vind dat ons verkiezingsprogramma het goede en juiste is antwoord is voor de uitdagingen in de komende periode. Ik geloof in een samenleving waarin iedereen waardevol is en erbij hoort.

 • 9. Marcel Timmerman

  10. Ron Rietjens

  11. Jeannet Huizing-Hekert

  12. Marjolein ten Voorde-Lases

  13. Jan Lammers

  14. Henk Sollie

  15. Maria Lanting-Verweij

  16. Jeanet van der Linden-Hoekstra

  17. Dick van Bloois

  18. Martin van Bruggen

  19. Gerbert Hupkens

  20. Ben Eggermont

  21. Mark Wallet

  22. Goos Zeijl

  23. Arjan Witzier

  24. Bart den Dekker

  25. Egbert Sellies

  26. Karin de Geest

  27. Jurriën ten Brinke

  28. Karin van Dillen-Oolbekkink