Resultaten

Onze fractie zit niet stil en dat laten we uiteraard graag zien. Hiernaast treft u een overzicht van onderwerpen waarbij onze fractie sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 via moties, amendementen en politieke vragen richting gaf aan het politieke proces en de resultaten die wij daarbij mochten behalen. 

Voor een volledig overzicht, dus inclusief de zaken die ons raken maar onze inzet helaas niet mocht baten, verwijzen wij naar het raadsinformatiesysteem