Westpoint: nieuwe ontwikkelingen

westpointdinsdag 01 augustus 2017 15:26

Samen met een aantal andere grote leegstaande kantoorpanden een ‘puist’ in het centrum van Apeldoorn en een doorn in het oog van onze fractie. Maar ook van veel Apeldoorners. Een tijdje geleden leek een oplossing in zicht door de komst van een supermarkt. Dit stuitte op veel verzet bij winkeliers die er een concurrent bij zagen komen. Voor ons was het een keuze uit twee kwaden.

Wij gaven ook niet de voorkeur aan de komst van een supermarkt, maar zagen wel dat de gemeentelijke detailhandelsvisie hier bij zwaarwegende redenen ruimte voor biedt. Dat er op dat moment geen enkel reëel alternatief in beeld was en de keuze leek te zijn tussen een supermarkt of wederom jarenlange leegstand en verloedering maakte dat wij onze stem uitspraken vóór de komst van een supermarkt. Het mocht niet baten. Andere partijen bleken gevoeliger voor de winkelierslobby en het plan ging niet door.

En toch.
Waar wij voor vreesden kwam niet uit. Met het aantrekken van de woningmarkt besloot de gemeente tot het versneld toelaten van 600 extra woningen. Hiermee ontstond toch ruimte voor een alternatieve businessplan dat het voor de koper toch mogelijk maakte Westpoint te herontwikkelen. De ontwikkelaar van Westpoint heeft zich gemeld om hier woningen te gaan realiseren.

Wij zijn hier blij mee. En met de kennis van nu hadden we ons toen misschien minder druk hoeven maken over het risico op jarenlange leegstand. Gelukkig zit het - zoals bij Westpoint - ook wel eens mee.

Ben Bloem, gemeenteraadslid

(foto: Apeldoorn Direct)

« Terug