Windmolens Apeldoorn? - Jeannet Huizing

Windmolens.jpgmaandag 24 juli 2017 15:09

Afgelopen half jaar heb ik deelgenomen aan de raadswerkgroep windenergie. Deze werkgroep heeft een feitenrapport over windenergie in de gemeente Apeldoorn opgeleverd om de gemeenteraad te helpen beslissen over windmolens op onze gemeentegrond.

Op dit moment is Energiecoöperatie deA bezig met een plan voor 3 windmolens in het gebied ten zuiden van de A1. Eerder waren daar plannen voor een bedrijventerrein, Beekbergsebroek. De omvang van het windproject maakt dat het bevoegd gezag de provincie is. Maar als de gemeente hier een actieve rol in neemt kan dit wel helpen om te zorgen dat er een goede afweging komt tussen initiatiefnemers en omgeving.

Draagvlak

Vooraf aan het onderzoek van de raadswerkgroep is veel gesproken over de noodzaak van ‘draagvlak’ voor windmolens. Dat overlast wordt verwacht door mensen die in de buurt wonen van geplande windmolens is duidelijk. De noodzaak van windenergie wordt niet door iedereen onderkent. Er zijn vragen bij omwonenden over welke invloed zij krijgen op wat er gaat gebeuren. Of zij de plannen kunnen tegenhouden met een beroep op gebrek aan draagvlak. Maar ook de vraag of een molen bij overlast kan worden stilgezet en of er compensatie is voor waardedaling van de woning. Dit bepaalt mede of de aanwezigheid van een windmolen wordt geaccepteerd.

Wat vindt de ChristenUnie over windmolens in Beekbergsebroek?

De ChristenUnie is ervan overtuigd dat naast zonne-energie ook windenergie nodig is om af te stappen van fossiele brandstoffen. Daarnaast is het ons met dit rapport duidelijk geworden dat er geen reden is om nee te zeggen tegen windenergie binnen onze gemeentegrenzen. Wij denken dat er teveel vraag naar windenergie is om het alleen te verwachten van windenergie op zee.

De ChristenUnie is zich ervan bewust dat windmolens in tegenstelling tot gas en elektra niet onzichtbaar zijn. De acceptatie hiervan en de ervaren overlast verschillen van mens tot mens. Gezondheidsschade is niet geobjectiveerd, maar het is aannemelijk dat de ervaren hinder kan leiden tot slechter slapen en tot stress met effecten op de gezondheid. De ChristenUnie wil dat de gemeente extra eisen stelt aan de locatie ten opzichte van de wettelijke eisen. Dit geeft degenen die
dichterbij een te bouwen molen wonen meer invloed, omdat zij daarmee tot serieuze gesprekspartners worden. Ook zijn er interessante mogelijkheden voor het delen van de opbrengst voor degenen die in de buurt wonen. Zodat niet alleen de grondeigenaar profiteert van de opbrengst. Het gebied Beekbergsebroek wordt als kansrijk gezien. Eigen aanvullende eisen vanuit de gemeente kunnen hierop nog invloed hebben. Zie voor de plannen van deA: https://windmolens.de-a.nl

Hoe gaat het nu verder?
Uiteraard zal elke partij een eigen standpunt moeten bepalen en moet de gemeenteraad een beleid uitstippelen hoe ze omgaan met aanvragen voor de bouw van windmolens. Wij willen onze achterban oproepen om te reageren op bovenstaand standpunt op hoofdlijnen om ons te voeden met argumenten en overwegingen gericht op concrete voorstellen zoals dat van Energiecoöperatie deA in Beekbergsebroek. Naast rechtstreeks contact met onze fractie is het mogelijk een zienswijze bij de gemeente in te dienen via windenergie@apeldoorn.nl.

Jeannet Huizing-Hekert
gemeenteraadslid

« Terug