Overzicht resultaten voorjaarsnota

Voorjaarsnota 2017 Doorbraaknotamaandag 26 juni 2017 16:38

De voorjaarsnota is één van de hoogtepunten van het politieke jaar. Het college blikt vooruit en de raad geeft hierop waar nodig bijsturing. Hieronder een overzicht van moties en amendementen waar de ChristenUnie een bijdrage aan leverde.

Nog voorafgaand aan de behandeling van de Voorjaarsnota twee moties 'Vreemd' (d.w.z. niet gerelateerd aan een ander agendapunt):

  • Motie Vreemd aan de orde van de dag Wie de jeugd heeft..., dat oproept om te onderzoek of ook in Apeldoorn een jeugdlintje mogelijk gemaakt kan worden, voor bijzondere prestaties door jongere inwoners, alleen de VVD stemde tegen.
  • Motie Vreemd aan de orde van de dag Beteugelen Teuge, waarin de raad het college oproept om in haar contacten met de provincie de "oude" (huidige) geluidstruimte voor Teuge te blijven handhaven, unaniem aangenomen.

Bij de voorjaarsnota dienden wij het volgende amendement (wijziging op de tekst) in:

  • JOGG: "gewichtig genoeg" (amendement A3a) - waarin de doelstellingen voor de tweede fase van het programma "Jongeren op Gezond Gewicht" niet alleen gericht zouden zijn op overgewicht, maar ook op ondergewicht, unaniem aangenomen.

En de volgende motie:

  • Kansen voor iedereen (wachtlijst Opstap) (motie M9) - met als doel het wegwerken van de wachtlijsten bij Opstap (leer- en spelprogramma, stimulering voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool). Alleen de VVD stemde tegen.

De volgende moties zijn met onze steun ingediend:

  • De dorpen horen er in Apeldoorn volledig bij (motie M4) - een oproep tot meer aandacht voor de Apeldoornse dorpen in beleid- en beleidsstukken. Helaas nipt verworpen, met 19 stemmen tegen (VSP, PvdA, CDA, GroenLinks en D66) en 18 voor (VVD, LokaalApeldoorn, Partij voor de Dieren, PSA, SGP en ChristenUnie).
  • Circulair inkopen (motie M5) - een oproep tot zoveel mogelijk circulair inkopen (hergebruik van goederen, materialen en grondstoffen), unaniem aangenomen.

« Terug