AZC naar 2000? Dat gaat zomaar niet.

azc apeldoornmaandag 24 april 2017 21:53

Het AZC in Apeldoorn was de afgelopen dagen volop in het nieuws. Na berichtgeving over het ‘neutraal’ maken van de Kapel, de aanbieding van een petitie van omwonenden aan de burgemeester én het bericht dat de bouw aan de Deventerstraat minimaal driekwart jaar wordt vertraagd door vleermuizen, lezen we in de krant dat het COA niet uitsluit dat het AZC wel eens kon uitgroeien tot 2.000 bewoners.

Pardon?

Beste COA, onder welke steen heeft u gelegen? Heeft u dan werkelijk niets begrepen van de zeer recente gevoeligheden en spanningen, gretig gevoed door politiek gedreven stemmingmakerij? Ruim een jaar is er met u gezocht naar een locatie om ook in Apeldoorn vluchtelingen op te vangen. Omdat we ook als Apeldoorn onze verantwoordelijkheid willen nemen. Diverse verkenningen zijn gevoerd, er zijn veel gesprekken geweest, óók met omwonenden van diverse potentiële locaties. Onze fractie heeft het initiatief genomen om middels een brief aan de staatssecretaris te pleiten voor kleinschalige opvang van asielzoekers, omdat dit beter is voor draagvlak, maar ook voor de integratie en acceptatie van nieuwkomers in onze samenleving. Deze brief is door 10 van de 11 raadsfracties ondersteund. Na lang beraad is de locatie GGNet aan de Deventerstraat aangewezen als plek voor de opvang van 400 vluchtelingen, met een doorgroeimogelijkheid tot 600. Daarboven zou eerst een nieuw raadsbesluit genomen moeten worden. En u komt even met 2.000? Op zijn zachtst gezegd onhandig.

Als de noodzaak er ooit komt om zulke aantallen op te vangen zijn wij uiteraard bereid het gesprek opnieuw aan te gaan. Onze fractie zal dan opnieuw, om dezelfde reden als hierboven genoemd, pleiten voor kleinschalige opvang van enkele honderden per locatie. Beter voor iedereen. En als dat om welke reden dan tijdelijk niet kan, dan zullen we dat tzt moeten beoordelen. Maar niet zomaar doen, of roepen. En zeker niet nu al. Is nog lang niet aan de orde. Dank u wel.

Ben Bloem,

Raadslid, woordvoerder asiel.

« Terug