Jeannet Huizing (raadslid)

Fan van Apeldoorn!
Op mijn dertigste ben ik in onze stad-met-een-dorps-hart komen wonen. Samen met man en jong gezin om in de ouderenzorg te gaan werken. En ik houd nog steeds van de ontspannenheid en de doemaargewoon-houding van onze gezinsstad, waar mensen precies kunnen vertellen of ze ‘echte Apeldoorners’ zijn of ‘import’. 
Voor mij was de Wmo in 2006 de reden om plaatselijk politiek actief te worden. Ik vond het een verkapte bezuiniging, gekoppeld aan een ideaal van decentralisatie. Intussen zijn er regelingen afgebroken of omgebogen en leven we in de participatiesamenleving. We hebben als ChristenUnie steeds onze verantwoordelijkheid genomen om plaatselijk beleid zo goed mogelijk overeind te houden. Dat vond ik persoonlijk soms best lastig, met name als het ging over de thuiszorg.

Sinds 2016 zijn mijn aandachtsgebieden duurzaamheid, milieu, verkeer, vervoer en veiligheid; onderwerpen waar ik van harte mee bezig ben. De bijbelse principes rentmeesterschap, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid zijn de basis onder mijn politieke werk. Ik zet me er graag voor in om Apeldoorn een fijne woonplaats te laten zijn voor iedereen.

Jeannet Huizing-Hekert 

Portefeuille: verkeer, vervoer, luchtvaart, landbouw en dierenwelzijn, vastgoed, rekenkamercommissie, jaarrekening.

Deelgebieden: Uddel, Loenen.

T 055 – 522 12 34

E j.huizing@apeldoorn.nl

[twitter] @jeannethuizing