Jaarstukken 2019

Hieronder vindt u de jaarstukken van 2019 van ChristenUnie Apeldoorn. Dit zijn het jaarverslag en een documentatie van de bankrekening. In verband met de coronacrisis zullen deze stukken zo mogelijk pas bij een ALV later dit jaar besproken kunnen worden, dus daarom is er nu al gelegenheid deze in te zien en via de mail hierop te reageren. Ook is in overleg verdere inzage in bijvoorbeeld de jaarrekening mogelijk.