Financien

November 2020 - motie Markt van de Stad, waarin wij het college vragen bij de plannen van het marktplein te komen met een onderbouwing van de maatschappelijke meerwaarde. Motie met ruime steun aangenomen

November 2019 - Bij de begrotingsbehandeling 2020-2023 dienden wij een alternatieve begroting in, met in totaal 24 alternatieve voorstellen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 

Als onderdeel hiervan dienden wij het amendement 'verlaging van verhoging', met als doel de afvalstoffenheffing te verlagen. Dit amendement is verworpen, behalve de coalitie van VVD, CDA, Lokaal Apeldoorn, D66 en GroenLinks stemden ook PvdA en SP tegen.

Juli 2019 - De Christenunie komt met een motie "IJskast" die oproept de plannen voor het Marktplein uit te stellen, gezien de alsmaar stijgende kosten voor dit project, de groeiende tekorten van de gemeente en daardoor bezuinigingen op andere gebieden. Na een stevig debat is het doel van deze motie bereikt: de plannen worden uitgesteld en het college komt met een nadere onderbouwing.

Juli 2019 - Met de motie "Kosten én baten svp" hebben wij het college gevraagd niet alleen de investeringen in bedrijventerreinen (5,5 miljoen in 4 jaar), maar ook de verwachte opbrengsten helder te maken - motie ingetrokken na het debat waarin de wethouder namens het college aangaf gehoor te geven aan onze oproep.

Juli 2019 - Motie "Zachte landing" met als doel twee alternatieve scenario's uit te werken, waarmee een realistischer tijdspad mogelijk wordt voor de transformatie in het sociaal domein (Wmo en Jeugdzorg) - motie verworpen door tegenstem van VVD, CDA, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks, D66, Groei en Toekomst en 50Plus.

Oktober 2017 - Schriftelijke vragen over "Zoektermijn bijstandsuitkeringen" naar aanleiding van berichtgeving Ombudsman hierover.

April 2017 - Vragenuurtje over werkgelegenheid en "Apeldoorn fietsstad" in relatie tot mogelijke fusie Gazelle en Sparta.

Januari 2017 - Amendement "Royale inhoud", voor beter zicht op personeelsbeleid, verloop en ziekteverzuim binnen de Gemeente Apeldoorn, unaniem aangenomen.

Augustus 2016 - Schriftelijke vragen mbt financiering bekerwedstrijd baanwielrennen