Financien

Oktober 2017 - Schriftelijke vragen over "Zoektermijn bijstandsuitkeringen" naar aanleiding van berichtgeving Ombudsman hierover.

April 2017 - Vragenuurtje over werkgelegenheid en "Apeldoorn fietsstad" in relatie tot mogelijke fusie Gazelle en Sparta.

Januari 2017 - Amendement "Royale inhoud", voor beter zicht op personeelsbeleid, verloop en ziekteverzuim binnen de Gemeente Apeldoorn, unaniem aangenomen.

Augustus 2016 - Schriftelijke vragen mbt financiering bekerwedstrijd baanwielrennen