Erik Jan Aalbers (raadslid)

Erik Jan Aalbers (raadslid) 

‘Kinderen hebben de toekomst’

‘Als voorzitter van het bestuur van de ChristenUnie in de jaren van het Apeldoornse ‘gronddebacle’ kreeg ik een kijkje in de keuken van de gemeentepolitiek. Dat smaakte naar meer! Ondertussen ben ik al acht jaar actief voor de partij. De ChristenUnie heeft mijn hart omdat de partij vasthoudt aan de Bijbel en de Tien Geboden. Die bevatten veel wijsheid, ze zijn óók gezond en goed voor mensen die niet in God geloven.

Als gemeenteraadslid vind ik het belangrijk om geleerde lessen uit het verleden vast te houden. Al gaat het financieel nu beter, het blijft zaak om als gemeente sober en doelmatig te blijven uitgeven. 

Laten we ons niet rijk rekenen nu het weer wat beter gaat.

Ik sta open om samen te werken met andere partijen. Ik zit hier niet voor mezelf maar voor het grotere geheel, voor de mensen in Apeldoorn en omstreken. Het is dan ook een uitdaging het algemene belang in de gaten houden, te luisteren naar alle argumenten en een balans te vinden tussen uiteenlopende meningen. Degene die niet het hardste roept, heeft misschien wel betere argumenten. Eerlijkheid, kunnen relativeren en fouten kunnen erkennen zijn voor mij belangrijke kernwaarden.

Als directeur van een basisschool heeft onderwijs – naast de taken in mijn portefeuille – mijn bijzondere belangstelling. Kinderen hebben de toekomst!

Erik Jan Aalbers (1965)

Portefeuille: Financiën, jeugdzorg, onderwijs, verbonden partijen, lid Rekenkamercommissie en lid Auditcommittee 

Deelgebieden: Noordoost, Wenum-Wiesel, Beemte.

T 06 – 14 59 86 43

e.aalbers@apeldoorn.nl

Twitter @ErikJanAalbers