Cultuur, sport en recreatie

Juni 2017 - Amendement op de voorjaarsnota "Gewichtig genoeg" om bij de tweede fase van het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) ook aandacht te geven aan het probleem van ondergewicht - unaniem aangenomen.

December 2016
- Amendement cultuurnota: leesbevordering bij kinderen wordt specifiek doel voor CODA. Unaniem aangenomen.
Vragen Serious Request: geen leges voor kleine evenementen voor het goede doel, website gemeente Apeldoorn wordt aangepast.

Augustus 2016 - Schriftelijke vragen mbt financiering bekerwedstrijd baanwielrennen

Juli 2016
- Actualiteitsvragen mbt de verlening van evenementenvergunningen en de bezwaarmogelijkheden daarop.