Cultuur, sport en recreatie

Januari 2018 - Steun gegeven aan de Joodse gemeenschap. Enerzijds bij het oplossen van een conflict rond de Vredesweek, anderzijds met het meedenken over een waardige herdenking van 75 jaar Apeldoornsche Bosch. 

Juni 2017 - Amendement op de voorjaarsnota "Gewichtig genoeg" om bij de tweede fase van het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) ook aandacht te geven aan het probleem van ondergewicht - unaniem aangenomen.

December 2016
- Amendement cultuurnota: leesbevordering bij kinderen wordt specifiek doel voor CODA. Unaniem aangenomen.
Vragen Serious Request: geen leges voor kleine evenementen voor het goede doel, website gemeente Apeldoorn wordt aangepast.

Augustus 2016 - Schriftelijke vragen mbt financiering bekerwedstrijd baanwielrennen

Juli 2016
- Actualiteitsvragen mbt de verlening van evenementenvergunningen en de bezwaarmogelijkheden daarop.