Cultuur, sport en recreatie

December 2016
- Amendement cultuurnota: leesbevordering bij kinderen wordt specifiek doel voor CODA. Unaniem aangenomen.
Vragen Serious Request: geen leges voor kleine evenementen voor het goede doel, website gemeente Apeldoorn wordt aangepast.

Augustus 2016 - Schriftelijke vragen mbt financiering bekerwedstrijd baanwielrennen

Juli 2016
- Actualiteitsvragen mbt de verlening van evenementenvergunningen en de bezwaarmogelijkheden daarop.