Tunnelvisie is ook een visie

marktplein vanaf raadhuis.jpg
Ben binnen.jpg
Door Ben Bloem op 2 juli 2020 om 20:01

Tunnelvisie is ook een visie

Toen vorig jaar bleek dat de herinrichting van het Marktplein fors duurder uitpakte dan oorspronkelijk begroot was (1,8 miljoen euro meer dan de 2,3 miljoen euro waarmee rekening gehouden werd) zorgde dat voor “gedoe” in de gemeenteraad. Wat mij betreft volkomen terecht. Er kwam een onderzoek naar het uit de hand lopen van grote projecten en de cultuur in het stadhuis moest op de schop. We maakten een kritisch filmpje, schreven er verschillende artikelen over op deze site en kwamen bij de begroting van vorig jaar met het plan om het Plein van de Stad “in de ijskast” te zetten. Vorige week stond het opnieuw op de agenda. Met een ietwat merkwaardige uitkomst.

Het debat van vorig jaar mag met recht een heftig debat genoemd worden. Met als belangrijkste argument van de kant van het college dat er voor de plannen van het marktplein wel 25.000 Apeldoorners hun stem hadden uitgebracht, werd het gezien de financiële positie van de gemeente toch verstandig geacht het nieuwe marktplein uit te stellen tot de voorjaarsnota, het eerstvolgende moment waarop raad en college weer in financiële zin de thermometer er in steken, om dan nog te beoordelen of het nog steeds een verstandig idee is. De wethouder zat er - zoals wij zeggen - “geharnast” in, maar overleefde het debat. Maar plannen gingen de ijskast in, en een week later stapt de verantwoordelijk wethouder alsnog op.

Door de coronacrisis kwam er géén ‘normale’ voorjaarsnota maar een Financieel Perspectief, een vergadering waarbij de raad richting gaf aan het college voor de begroting van 2021 en daarna. Bij deze behandeling lag een nieuw voorstel voor rondom het Plein van de Stad: van ijskast naar diepvries. De financiële positie van Apeldoorn was sinds de het debat van afgelopen najaar nóg verder verslechterd, en het kostenplaatje van het marktplein nóg verder verhoogd.

Het college - met nieuwe wethouder - wil echter het plein van de Stad ondanks dit alles tóch mogelijk maken. Belangrijkste argument, opnieuw: er zijn 25.000 Apeldoorners die hun stem hebben uitgebracht. Dus dit móeten we doen. Sterker nog, om het mogelijk te maken moeten allerlei andere plannen in de binnenstad wijken.

Wij snappen dit niet. Wij snapten dit in het najaar niet en snappen dit nu helemaal niet. En intussen hebben ons alleen maar meer signalen bereikt dat ook Apeldoorners dit niet meer snappen. Ook Apeldoorners die met volle overtuiging hun stem uitbrachten op het ontwerp van hun keuze. De keuze die toen voorlag was in een tijd dat de gemeente het nog niet had over forse bezuinigingen, en alle onderwerpen zouden binnen het gereserveerde budget passen. Beiden uitgangspunten liggen nu 180 graden anders.

Of zoals één van hen stelde: mijn stem wordt misbruikt.

Het definitieve besluit om een hele serie aan andere projecten in de binnenstad te schrappen ten behoeve van het marktplein valt pas bij de begroting. Maar het voorstel om de plannen nu al te bevriezen, en het college te vragen met een voorstel te komen waarin alleen het noodzakelijke onderhoud aan het plein zou worden opgenomen, haalde het niet: de coalitie sloot opnieuw de rangen en stemde tegen.

Richting hen en richting college vragen wij ons af: waarom opnieuw zo geharnast? Ja, tunnelvisie is ook een visie. Maar als alle seinen op rood staan moet je niet doordenderen met je rijdende trein, maar aan de noodrem trekken. Wat ons betreft hoog tijd.

Labels: , ,