Ben Bloem (fractievoorzitter)

Sinds ik in 1999 na een aantal jaar buitenland weer terugkwam in mijn geboortestad Apeldoorn, ben ik op verschillende manieren maatschappelijk actief geweest. Sinds 2010 als hulpverlener onder dak- en thuislozen en mensen met schulden. Door dit werk ontdekte ik hoe beleid niet alleen landelijk maar steeds meer lokaal wordt bepaald. Dat ging kriebelen, ik wilde graag meedenken, actief meedoen en ook verantwoordelijkheid dragen. Zo ben ik in de gemeentepolitiek terechtgekomen, eerst als raadslid en sinds kort ook als wethouder.

Ik werk er graag aan mee om op een afgewogen en zorgvuldige manier keuzes te maken, zeker als die keuzes soms verstrekkende gevolgen hebben. Ik ben voor transparante politiek, dus via Twitter en Facebook betrek ik mensen graag bij wat we doen.’ 

Lees hier het portret dat De Stentor maakte nadat Ben wethouder werd.

Ben Bloem (1980)

Portefeuille: WMO, Zorg, Sport, Duurzaamheid, AZC, Armoede, Dierenwelzijn, Energietransitie.

Deelgebieden: Binnenstad, Lieren, Oosterhuizen.

T 06 – 26 58 89 55

b.bloem@apeldoorn.nl

[twitter] @benbloem

[facebook] @benbloem