Stukken ALV 16 februari 2021

Beste leden,

Begin januari hebben we u als leden de vraag gesteld 'doe je mee?' Met daarbij de oproep om dat kenbaar te maken.
Inmiddels hebben we van een aantal mensen ook reactie ontvangen. Mooi om te zien dat u zich aangesproken voelt, en de weg naar ons weet te vinden.

Vandaag opnieuw een uitnodiging om mee te doen. We willen een goede start maken met de voorbereidingen op de verkiezingen.
En daarvoor houden we op 16 februari  een online ledenvergadering. De vergadering zal beginnen om 20:00 uur.

Op deze vergadering willen we de plannen die we als bestuur gemaakt hebben voor de komende periode aan u voorleggen. Voor een aantal onderdelen is uw instemming noodzakelijk.
Zoals bijvoorbeeld het verloop van de selectieprocedure voor nieuwe kandidaten.

Daarnaast zullen we op deze vergadering kort terugblikken op afgelopen jaar middels het jaarverslag van 2020, en vooruitkijken middels de begroting voor 2021.
De agenda en alle relevante stukken voor deze vergadering vindt u hiernaast.

In de week voorafgaand aan de vergadering zult u een e-mail ontvangen met daarin
- de link naar de online vergaderomgeving
- een uitleg over de wijze waarop de online vergadering plaatsvindt

Om een inschatting te krijgen hoeveel mensen de vergadering bijwonen, is het prettig als u uw aanwezigheid van te voren kenbaar maakt aan het bestuur.
Als u opmerkingen, amendementen of toevoegingen heeft willen we u ook vragen deze voor 12 februari aan het bestuur kenbaar te maken.
Dan kunnen we die meenemen in de voorbereidingen op de vergadering.

Graag tot 16 februari,

Hartelijke groet,

Namens het bestuur,

Martin van Bruggen - Voorzitter ChristenUnie Apeldoorn

 1. Geüpload op 02-02-2021 0,57 MB

  CU_APD_Selectieprocedure_voorstel2021.pdf

 2. Geüpload op 02-02-2021 0,32 MB

  CU-APD_Agenda ALV 2021_pub.pdf

 3. Geüpload op 02-02-2021 0,19 MB

  CU-APD_Begroting_2021.pdf

 4. Geüpload op 02-02-2021 0,31 MB

  CU-APD_Jaarverslag_2020.pdf

 5. Geüpload op 02-02-2021 0,39 MB

  CU-APD_Profielschetsen_voorstel2021.pdf